KIEM TRA DAI SO 8 CI – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về KIEM TRA DAI SO 8 CI, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

I. Mục tiêu:
Kiểm tra việc tiếp thu và vận dụng các kiến thức của HS về phép nhân đa thức, các hằng đẳng thức đáng nhớ, phân tích đa thức thành nhân tử và phép chia đa thức.
Rèn kĩ năng giải và trình bày các dạng toán cơ bản của chương I.
Đánh giá chất lượng dạy và học của GV và HS
II. Chuẩn bị:
GV: Đề kiểm tra
HS: Ôn tập các kiến thức của chương I
III. Ma trận:

IV. đề bài

TRƯỜNG THCS KIỂM TRA 1 TIẾT
HỌ VÀ TÊN:………………. MÔN ĐẠI SỐ
LỚP 8…
ĐIỂM

LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN

Đề số 1
Bài 1: Khoanh tròn chữ cái trước phương án trả lời đúng.
1) Kết quả phép nhân: -5×3 (2×2 +3x -5) là:
A. 10×5 -15×4 +25×3
B. -10×5 -15×4+25×3
C. -10×5 -15×4 – 25×3
D. -10×5 +15×4- 25×3

2) Biểu thức (2x+1)2 +(1-2x)2 được rút gọn là:
A. 4×2+1
B. 4×2-1
C. 8×2+2
D. 8×2-2

3) Đa thức x2(x-y)-(x-y) được phân tích thành
A.(x-y)x2
B.(x-y)(x-1)(x+1)
C.(x-y)(x2+1)
D.(x-y)(x-1)

4) Kết quả khai triển (x-2)3 bằng:
A. x3 – 8
B. x3 – 6x + 6×2- 8
C. x3 – 6×2 + 6x – 8
D. x3 – 6×2 + 12x – 8

5) Kết quả phép chia là:
A. 5yz
B. – 5xyz
C. 5xyz
D. -5yz

6) Phép chia đa thức 27×3 – 1 cho đa thức 9×2 + 3x + 1 có thương là:
A. – 3x – 1.
B. 3x + 1.
C. 3x – 1.
D. – 3x + 1.

Bài 2: Rút gọn biểu thức B = (x2 –1)(x + 2) – (x – 2)(x2 + 2x + 4)
Bài 3: Phân tích đa thức thành nhân tử
a) x2 – 2 x + x – 2
b) x2 + 2xy + y2 – 9
Bài 4: Tìm x biết: 2x(x – 3) +5(x – 3) = 0
Bài 5: a) Thực hiện phép chia (6×3 – 7×2 – x + 2) : (2x + 1)
b) Tìm a để đa thức 3×3 + 2×2 -7x +a chia hết cho đa thức 3x – 1
Bài 6: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A = 5 – 4×2 + 4x
BÀI LÀM
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TRƯỜNG THCS KIỂM TRA 1 TIẾT
HỌ VÀ TÊN:………………. MÔN ĐẠI SỐ
LỚP 8…
ĐIỂM

LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN

Đề số 2
Bài 1: Khoanh tròn chữ cái trước phương án trả lời đúng.
1) Kết quả phép nhân: -5×3 (2×2 +3x -5) là:
A. 10×5 -15×4 +25×3
B. -10×5 -15×4 – 25×3
C. -10×5 -15×4 + 25×3
D. -10×5 +15×4- 25×3

2) Biểu thức (2x+1)2 +(1-2x)2 được rút gọn là:
A. 4×2+1
B. 4×2-1
C. 8×2- 2
D. 8×2+ 2

3) Đa thức x2(x-y)-(x-y) được phân tích thành
A. (x-y)(x-1)(x+1)
B. (x-y)x2
C. (x-y)(x2+1)
D. (x-y)(x-1)

4) Kết quả khai triển (x-2)3 bằng:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.