Kiểm tra Đại số 8 (Chương III) có đáp án – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về Kiểm tra Đại số 8 (Chương III) có đáp án, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 56 Kiểm tra chương III – Đại số lớp 8
(NS: /3/2009 – NKT: /3/2009)
mục tiêu
Kiểm tra việc tiếp thu kiến thức của HS trong chương III
Rèn luyện kỹ năng giả phương trình bậc nhất 1 ẩn
Rèn luện kỹ năng giải bài toán bằng cách lập phương trình.
Kích thích tính sáng tạo trong làm toán có lời giải
Ma trận đề kiểm tra

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL
Câu
điểm

Pt bậc nhất một ẩn
Nghiệm của pt,
pt tương đương
1.0

1

1.0
1

2

2.0

Pt đưa được về dạng ax+b=0
Pt tích

1.0
1
1.0

1

1.0

1

3
3.0

đkxđ của pt
Pt chứa ẩn ở mẫu
1.0

1

1.5

1

2
2.5

Giải bài toán bằng cách lập pt

2.5
1

1
2.5

2.0

3.0
5.0
10

III. Đề bài
A. phần trắc nghiệm (4 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau
1.Trong các phương trình sau thì phương trình bậc nhất một ẩn là:
A. – 1 =0 B. (x-1)(x+3)=0 C. -5x+3 =0 D. 0x +5 = 0
2. Phương trình 2x + 1 = -5 có nghiệm là:
A. 2 B. -5 C. 3 D. -3
3. Tập nghiệm của phương trình x(x+3)(x2+1) = 0 là
ABC D
4. ĐKXĐ của phương trình là
A. x ≠ 1;x ≠-3 B.x ≠-1; x ≠ 3 C. x ≠ -1; x ≠ -3 D.x ≠ 1 ; x ≠ 3
B. Phần tự luận(6 điểm)
I . Giải các phương trình sau
1. 5x – 4 =2x + 11
2. 3×2 – 5x = 0
3.
II.Năm nay tuổi bố gấp 10 lần tuổi của Minh. Bố Minh tính rằng sau 24 năm nữa thì tuổi của bố chỉ gấp 2 lần tuổi của Minh. Hỏi năm nay Minh bao nhiêu tuổi

Hướng dẫn chấm
A. Trắc nghiệm
1
2
3
4

C
D
B
A

b. Tự luận
x=5 (1.0 điểm)
x=0 ; x =5/3 (1.0 điểm)
1.5 điểm ĐKXĐ : x ≠ 1 và x ≠ -3

– 4

3x = – 9
x = – 3 Không TMĐK (loại )
Vậy pt vô nghiệm
(2.5 điểm)
Gọi tuổi của Minh hiện nay là x ( x N) (0.25)
thì tuổi của bố Minh hiện nay là 10x
sau 24 năm nữa tuổi của Minh là x+24
sau 24 năm nữa tuổi của bố Minh là 10x+24
theo bài ra ta có pt 2(x+24) = 10x+24 (1.0)
……….
8x = 24
x = 3 ( TMĐK) (0.75)
vậy tuổi Minh hiện nay là 3 tuổi (0.5)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.