Kiểm tra đại số 8 chương 4 (100% tự luận) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Kiểm tra đại số 8 chương 4 (100% tự luận), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần 35 Ngày dạy :
Tiết : 69 Kiểm tra 1 tiết chương IV Đại số
I / Mục đích Yêu cầu :
– Kiến thức : Kiểm tra và củng cố kiến thức cơ bản của chương IV.Giúp hs hệ thống nội dung các bài đã học về bất phương trình , bất đẳng thức , phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
Kỹ năng: Vận dụng kiến thức đã học để giải các bất phương trình
Thái độ :Gd cho hs ý thức chủ động ,tích cực ,tự giác, trung thực trong học tập
II / Hình thức đề kiểm tra : TỰ LUẬN
III / Ma trận đề kiểm tra:
Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thơng hiểu
Vận dụng
Cộng

1/ Bất đẳng thức
Nhận biét so sánh các biểu thức

Số câu
Điểm tỉ lệ %
Bài 1
2đ 20%

2đ 20%

2/ Giải các bất phương trình và biết biểu diễn tập nghiệm

Quy tắc chuyển vế, nhân với một số để giải các bpt

Vận dụng các phép tính giải các bpt

Số câu
Điểm tỉ lệ %

Bài 2
3đ 30%

Bài 3
2đ 20%

5đ 50%

Giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Vận dụng định nghĩa gttđ để giải bpt

Số câu
Điểm tỉ lệ %

Bài 4
3đ 30%

3đ 30%

TổngSố câu
Tổng điểm tỉ lệ %

2đ 20%

3đ 30%

3đ 30%

2đ 20%

10đ 100%

I/ Đề :
Bài 1 : (2đ ) Cho m > n, hãy so sánh 8m – 2 và 8n – 2
Bài 2 : (3đ ) Giải bất phương trình và biểu diễn trên trục số :
a. 2x – 3 > 0
b. (x – 3)(x + 3) < (x + 2)2 + 3
Bài 3 : (2đ ) Tìm x sao cho :
Giá trị của biểu thức khơng nhỏ hơn giá trị của biểu thức x + 1
Bài 4: (3đ ) Giải phương trình :

II/ Đáp án:
Bài 1 : (2 điểm)
Từ m > n (giả thiết)
Nhân hai vế cho 8
8m > 8n (0,75 điểm)
Cộng hai vế cho (-2)
8m – 2 > 2n – 2 (0,75 điểm)
Kết luận : Vậy 8m – 2 > 8n – 2 với m > n (0,5 điểm)
( chú ý : chỉ so sánh được : 8m – 2 >8n – 2 (0,5 điểm) )
Bài 2 : (3 điểm)
a. 2x – 3 > 0
2x > 3 (0,5 điểm)
(0,5 điểm)
Vẽ biểu diễn trên trục số (0,5 điểm)
b. (x – 3)(x + 3) < (x + 2)2 + 3
(0,5 điểm)
(0,25 điểm)
(0,25 điểm)
Vẽ biểu diễn trên trục số (0,5 điểm)
Bài 3 : (2 điểm)
Theo đề bài x là nghiệm của bpt:
(0,5 điểm)
(0,5 điểm)
(0,25 điểm)
(0,25 điểm)
Vậy thì thỏa đ/ k đề bài (0,5 điểm)
Bài 4 : (3 điểm)
a.
khi x -2 (0,5 điểm)
(0,25 điểm)
x = 3 thỏa điều kiện x -2 (0,5 điểm)
Vậy x = 3 (0,25 điểm)
b.
-x – 2 = 2x – 1 khi x < -2 (0,5 điểm)
-3x = 1 (0,25 điểm)
x = – khơng thỏa điều kiện x < -2 (0,5 điểm)
Vậy nghiệm của phương trình ban đầu là : x = 3 (0,25 điểm)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.