Kiem tra Dai so 8 Chuong 2 co ma tran dap an – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Kiem tra Dai so 8 Chuong 2 co ma tran dap an, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG
Họ-tên:…………………….
Lớp:……………………….
KIỂM TRA CHƯƠNG II
MÔN: Đại số 8
Thời gian làm bài 45 phút

Điểm

Lời phê của thầy, cô

I. TRẮC NGHIỆM (3đ):
Câu 1: (1điểm) Chọn câu đúng, sai
CÂU
KHẲNG ĐỊNH
ĐÚNG
SAI

1
Biểu thức (x2 – x + 3) : (x2 + 5) là một phân thức

2
Phân thức đối của phân thức là

Hãy khoanh tròn chữ caiscos phương án đúng
Câu 2: (1điểm)
1)Mẫu thức chung của hai phân thức và là:
A. 2(1-x)2 B. x(1 – x)2 C. 2x(1 – x)2 D. 2x(1 – x)2 2) Điều kiện xác định của phân thức là:
A. x B. x C. x và x D. x9
Câu 3: (1điểm)
Đa thức trong đẳng thức
A. 4x B. 3x C. -4x D. -3x
2) Kết quả của phép cộng là:
A. B. C. D.
II. TỰ LUẬN (7đ):
Bài 1: (3 điểm).
a) b)
Bài 2: (3 điểm): Cho phân thức A=
Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức được xác định
Tìm giá trị của x để phân thức có giá trị bằng -2
Tìm giá trị của x để phân thức có giá trị là số nguyên
Bài 3: Tìm già trị lớn nhất của phân thức M=

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hỏi và đáp