kiểm tra dại số 7 – tiết 22 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về kiểm tra dại số 7 – tiết 22, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày giảng:…../……/2011

Tiết 22:
KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG I
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: Nắm được khái niệm số hữu tỉ, số thực, khái niệm căn bậc hai.
2. Kỹ năng: Thực hiện thành thạo các phép toán trong Q. Giải được các bài tập vận dụng các quy tắc các phép tính trong Q. Vận dụng được tính chất tỉ lệ thức dãy tỉ số bằng nhau để giải bài tập. Tính được căn bậc hai của một số đơn giản
3. Thái độ: Giáo dục tính nghiêm túc, tự giác làm bài.
II. Chuẩn bị:
– Giáo viên: Phô tô bài kiểm tra.
– Học sinh: Bút, nháp, máy tính bỏ túi.
III. Các hoạt động dạy và học:

A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TN
TL
TN
TL

1/ Các phép toán trong Q
Nhận biết nhanh kết quả các bài toán dạng đơn giản trong Q
Hiểu và rút gọn được các phép tính trong Q
Vận dụng được các phép toán trong Q vào việc giải các bài toán
Xác định được giá trị tuyệt đối của một số x bất kỳ

Số câu
3

2

4

1
10

Số điểm
1,5

1

4,0

1
7,5 điểm
= 75 %

2/ Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Vận dụng được tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Số câu

1

1

Số điểm

2,0

2,0 điểm
= 20 %

3/Số thực – căn bậc hai

Hiều được định nghĩa căn bậc hai

Số câu

1

1

Số điểm

0.5

0,5 điểm
= 5 %

Tổng số câu
3
3
6

12

Tổng số điểm
1,5
1,5
7,0

10.0

B. ĐỀ BÀI
I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Hãy khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Kết quả của phép tính 76 : 73 là:
A. 73 ; B. 13 ; C. 72 ; D. 12
Câu 2: Kết quả của phép tính 43 . 42 là:
A. 46 ; B. 41 ; C. 45 ; D. 166
Câu 3: Kết quả của phép tính là :

Câu 4: = 2 thì x bằng:
A. 1 ; B. 2 ; C. – 4 ; D. 4
Câu 5: 3n = 9 thì giá trị của n là :
A. 3 B. 2 C. 4 D. 1
Câu 6: Giá trị của x trong phép tính x : là:
A. B. C. 1 D.
II/ TỰ LUẬN: (7điểm)
Câu 7: (4 điểm) Thực hiện phép tính ( bằng cách hợp lí nếu có thể):
a/ 25.(-11,65.4) b/
c/ d/
Câu 8: (2 điểm) Tính số đo ba góc trong của một tam giác biết ba góc của nó tỉ lệ với 2; 4; 3.
Câu 9: (1 điểm) Tìm x biết : | x | +

C. HƯỚNG DẪN CHẤM
I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm): Khoanh tròn câu trả lời đúng ( mỗi câu 0,5đ ).

1
2
3
4
5
6

A
C
A
D
B
C

II/ TỰ LUẬN: (7điểm)
Câu 7: (4 điểm) Thực hiện phép tính ( bằng cách hợp lí nếu có thể)
a/ 25.(-11,65.4)
= -11,65.(25.4) ( 0,5 đ)
= -11,65. 100 ( 0,25 đ)
= -1165 ( 0,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.