kiem tra dai so 1 tiet ki II co ma tran – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về kiem tra dai so 1 tiet ki II co ma tran, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
CHƯƠNG III – ĐẠI SỐ 9
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Hàm sồ y= ax2. Đồ thị hàm số y = ax2
Nhận biết sự biến thiên của hàm số
Vẽ đồ thị hàm số

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
2
1
10%

2
2
20%

4
3
30%

Phương trình bậc 2 một ẩn

Biết giải PT bậc hai một ẩn
Vận dụng cách giải PT bậc hai một ẩn để tìm các tham số trong PT, trong bài toán có liên quan

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

2
1
10%
2
2
20%

1
1
10%

5
4
40%

Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Biết vận dụng công thức nghiệm để giải phương trình

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

2
2
20%

2
2
20%

Hệ thức vi-et và ứng dụng

Vận dụng hệ thức
Vi – et để tính tổng và tích các nghiệm

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

1
1 10%
1
1
10%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ
2
1
10%
8
7
70%
1
1
10%
1
1
10%
12
10
100%

Trường THCS Chất Bình KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III
Họ và tên:…………………………………… Môn: Đại số
Lớp 9A….
Điểm
Lời phê của giáo viên

Đề:
Phần I: Trắc nghiệm khách quan: (4điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời em cho là đúng:
1} Phương trình x – 3y = 2 cùng với phương trình nào trong các phương trình sau đây lập thành một hệ phương trình vô nghiệm:
A. 2x – 6y = 4 B. 2x – 6y = 2 C. 2x + 3y = 1 D. x + 2y = 11
2) Cặp số ( 2 ; 1 ) là một nghiệm của phương trình nào sau đây:
A. x + y = 4 B. 2x + y = 5 C. 2x + y = 3 D. x + 2y = 3
3) Hệ phương trình : có nghiệm là:
A. ( 2 ; 1 ) B. ( -2 ; -1 ) C. ( 2 ; -1 ) D. ( 3 ; 1 )
4) Hai đường thẳng y = ( k+1 ) x + 3 ; y = (3 – 2k) x + 1 song song khi
A. k = 0 B. k = C. k = D. k =
5) Phương trình 3x – 2y = 5 có nghiệm là
A. (1;-1) B.(5;-5) C.(1;1) D(-5;5).
6) Tập nghiệm của phương trình 2x – 0y = 5 được biểu diễn bởi các đường thẳng
A. y = 2x – 5 B. y = C. y = 5 – 2x D. x = .
7) Hệ phương trình nào sau đây vô nghiệm ?
A. B. C. D.
8) Hai hệ phương trình là tương đương khi k bằng:
A. 3 B. -3 C. 1 D. -1
Phần II: Tự luận: (6điểm)
Bài 1: (2điểm) Giải các hệ phương trình sau:

a) b)
Bài 2: (3điểm) Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình:
Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 46 mét, nếu tăng chiều dài 5 mét và giảm chiều rộng 3 mét thì chiều dài gấp 4 lần chiều rộng . Hỏi kích thước khu vườn đó là bao nhiêu ?
Bài

Hỏi và đáp