Kiem tra dại chuong 1 15 phut – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về Kiem tra dại chuong 1 15 phut, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Trần Mai Ninh Thứ …ngày….tháng 10 năm 2017.
Họ tên:…………………………… BÀI KIỂM TRA MÔN: ĐẠI SỐ
Lớp: 7 … Thời gian: 15 phút
Điểm

Nhận xét của giáo viên:

I . PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)
Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau:
Câu 1: Từ đẳng thức x.5 = y.7 suy ra được tỉ lệ thức:
A ) ; B) ; C) ; D)
Câu 2: Cho thì:
A ) x = 3; y = 5; B) ; C) ; D)
Câu 3: Cho thì: A)
B) ; C)
Câu 4: Cho 6 : x = 8 : 7 thì
A ) ; B) ; C) ; D)
II. PHẦN TỰ LUẬN: (8,0 điểm)
Câu 5: (6 điểm)
Tìm x, y biết và x – y = 10.
Tìm x, y, z biết và 3x – 2y + z = 120.
Câu 5: (2 điểm) Cho tỉ lệ thức . Chứng minh:

Trường THCS Trần Mai Ninh Thứ …ngày….tháng 10 năm 2017.
Họ tên:…………………………… BÀI KIỂM TRA MÔN: ĐẠI SỐ
Lớp: 7 … Thời gian: 15 phút
Điểm

Nhận xét của giáo viên:

I . PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)
Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau:
Câu 1: Từ đẳng thức x.7 = y.5 suy ra được tỉ lệ thức:
A ) ; B) ; C) ; D)
Câu 2: Cho thì:
A ) x = 3; y = 5; B) ; C) ; D)
Câu 3: Cho thì: A)
B) ; C)
Câu 4: Cho 8 : x = 6 : 7 thì
A ) ; B) ; C) ; D)
II. PHẦN TỰ LUẬN: (8,0 điểm)
Câu 5: (6 điểm)
Tìm x, y biết và x – y = 10.
Tìm x, y, z biết và 2x – 3y + z = 120.
Câu 5: (2 điểm) Cho tỉ lệ thức . Chứng minh:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.