kiem tra dai 9 chuong 4 hay – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về kiem tra dai 9 chuong 4 hay, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Nguyễn Huệ.
Lớp: 9…….. Điểm toàn bài:
Họ và tên :………………………………………………………….
ĐỀ B KIỂM TRA CHƯƠNG IV MÔN ĐẠI SỐ 9
Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian phát đề)
BÀI 1 (1 điểm ) Cho hàm số Kết luận nào sau đây là sai?
OOA. Hàm số trên nghịch biến khi x >0 và đồng biến khi x < 0
B. Hàm số trên có giá trị lớn nhất là 0 khi x = 0
C. Giá trị của hàm số trên luôn âm
D. Hàm số trên xác định với mọi giá trị của x thuộc R

BÀI 2 ( 2điểm ) Khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng
a) Một nghiệm của phương trình 2×2 – 6x – 8 = 0 là:

A. x =1 B. x = 5 C. x = – 8 OOO D. x = 4

b) Biệt thức của phương trình 4×2 + 5x – 1 = 0 là

A. 9 B. 26 OOOOC. 41 D. 29

BÀI 3. (2 điểm ) Giải các phương trình sau
-3×2 + 75 = 0 b) x2 – 6x + 14 = 0
2×2 + 3x – 2 = 0 d) 2002×2 + 4x – 2006 = 0

BÀI 4. ( 3điểm ) Cho hai hàm số y= 2×2 và y = 2x + 4
Vẽ đồ thị hai hàm số này trên cùng một mặt phẳng tọa độ
Tìm tọa độ giao điểm hai đồ thị đó (bằng đồ thị )

BÀI 5. ( 2điểm ) Cho phương trình x2 + 4x + m – 1 = 0
a) Cho biết x1 = 2. Tính nghiệm x2
b) Tìm giá trị của m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 và x21 + x22 –x1- x2 < 16

Trường THCS Nguyễn Huệ.
Lớp: 9…….. Điểm toàn bài:
Họ và tên :………………………………………………………….
ĐỀ A KIỂM TRA CHƯƠNG IV MÔN ĐẠI SỐ 9
Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian phát đề)

BÀI 1. (1 điểm ) Cho hàm số Kết luận nào sau đây là sai?
Hàm số trên có giá trị nhỏ nhất là 0 khi x = 0
Hàm số trên đồng biến khi x >0 và nghịch biến khi x < 0 OOOOOOO
Hàm số trên luôn xác định với mọi giá trị của x thuộc R
Giá trị của hàm số trên luôn dương

BÀI 2. ( 2điểm) Khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng
a) Một nghiệm của phương trình 3×2 – 6x – 9 = 0 là
A. x = 2 OOOOB. x = 3 C. x = 1 D. x = – 6

b) Biệt thức của phương trình 4×2 – 5x + 1 = 0 là
A. – 11 OOOOOOOOOOO B. 9 C. 41 D. 2

BÀI 3. (3 điểm ) Cho hai hàm số y = 2×2 và y = – 2x + 4
Vẽ đồ thị hai hàm số này trên cùng một mặt phẳng tọa độ
Tìm tọa độ giao điểm hai đồ thị đó (bằng đồ thị )

BÀI 4. ( 2 điểm ) Giải các phương trình sau
a) 3×2 – 48 = 0 c) 2×2 – 3x + 5 = 0
b) -3×2 + 5x + 2 = 0 d) 2003 x2 + 3x – 2006 = 0

BÀI 5. ( 2 điểm ) Cho phương trình x2 – 4x + m + 1 = 0
a) Cho biết x1 = – 2. Tính nghiệm x2
b) Tìm giá trị của m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 và x21 + x22 –x1- x2 > 2

Hỏi và đáp