kiem tra dai 9 chuong 3 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về kiem tra dai 9 chuong 3, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 46 KIỂM TRA CHƯƠNG III ĐẠI SỐ 9
Ngày soạn: 22/1 Ngày dạy 26/1
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: Kiểm tra mức độ tiếp thu bài trong chương.
2. Kĩ năng: Rèn luyện các trình bày bài thi.
3. Thái độ: Rèn luỵên tâm lí trong khi thi.
II. Chuẩn bị tài liệu, thiết bị dạy học
Giáo viên: Đề kiểm tra.
Học sinh: ôn bài, dụng cụ học tập.
III. Tiến trình tổ chức dạy học
1. Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: Phát đề xen kẻ cho HS
3. HS làm bài:
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
Thay được giá trị
1a ( 0,5đ)
Lập được 2 pt câu 2
(1,0d)
Biết điều kiện hệ 2 pt có nghiệm, vô nghiệm, vsn.
1b (1,0đ)

2,5đ

Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số, phương pháp thế.

Giải được
1a ( 1,5đ)

Giải được hệ pt
Câu 2 (2,0đ)
câu 3 (2,0đ)

Giải được,
1c (1,0đ)

6,5đ

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

Chọn được ẩn
Câu 2 (1,0đ)

1,0đ

Tổng
0,5
3,5đ
5,0đ
1,0đ
10,0đ

Đề A.
Câu 1: (4,0đ) Cho hệ phương trình sau: ( m là tham số)

a/ Giải hệ với m = – 1
b/ Tìm m để hệ có một nghiệm duy nhất.
c/ Tìm m để hệ có nghiệm thỏa mãn x + y = 1
Câu 2: (4,0đ) Một hình chữ nhật có chu vi 46m, nếu tăng chiều dài 5m và giảm chiều rộng 3m thì chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Hỏi kích thước hình chữ nhật là bao nhiêu.
Câu 3: (2,0đ) Tìm giá trị m để 3 đường thẳng sau cùng đi qua một điểm:
(d1) 3x + 11y = 7; (d2) 3x – 7y = 25 (d3) 4mx + (2m – 1)y = 2

Đề B.
Câu 1: (4,0đ) Cho hệ phương trình sau: ( n là tham số)

a/ Giải hệ với n = 1
b/ Tìm giá trị n để hệ vô nghiệm .
c/ Tìm n để hệ có nghiệm thỏa mãn x – 2y = 1
Câu 2: (4,0đ) Một tủ sách đựng một số sách nhất định, nếu mỗi ngăn xếp đủ 15 quyển thì còn thừa 3 quyển, nếu mỗi ngăn xếp đủ 16 quyển thì còn thiếu 6 quyển. Hỏi tủ mấy ngăn, cả tủ có bao nhiêu quyển sách.
Câu 3.(2,0đ) Tìm giá trị m để đường thẳng (d) y = (2m – 5) x – 5m đi qua giao điểm của hai đường thẳng (d1): 2x + 3y = 7 và (d2): 2x – 2y = 12.

Đề C.
Câu 1: (4,0đ) Cho hệ phương trình sau: ( t là tham số)

a/ Giải hệ với t = – 1
b/ Tìm t để hệ có một nghiệm duy nhất.
c/ Tìm t để hệ có nghiệm thỏa mãn x – y = 2
Câu 2(4,0đ) Số tự nhiên có hai chữ số biết tổng hai chữ số của nó là 8. Nếu đổi chổ cho nhau thì số mới nhỏ hơn số ban đầu là 36. Tìm số đó.
Câu 3 (2,0đ) Tìm giá trị m để ba đường thẳng sau cùng đi qua một điểm:
(d1): 3x + 2y = 13; (d2): -2x + 2y = 3 (d3): (2m + 1)x – 5m = y

Đề D.
Câu 1: (4,0đ) Cho hệ phương trình sau: ( k là tham số)

a/ Giải hệ với k = -1
b/ Tìm k để hệ có vô số nghiệm.
c/ Tìm k để hệ có nghiệm thỏa mản x + y = 5
Câu 2.(4,0đ) Một ô tô đự định đi từ A đến B trong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.