Kiểm tra Đại 8-Tiết 16 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về Kiểm tra Đại 8-Tiết 16, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN HẢI CHÂU
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
TRƯNG VƯƠNG
KIỂM TRA 1 TIẾT
NĂM HỌC 2016-2017
MÔN:ĐẠI SỐ LỚP:8 TIẾT 16
Thời gian:45 phút (kể cả thời gian giao đề)

HỌ VÀ TÊN:…………………
Lớp: 8/…
Đề số 1.
LỜI PHÊ
ĐIỂM

I/Trắc nghiệm (1,5 điểm): Hãy khoanh tròn vào trước các đáp án đúng.
Câu 1: Kết quả của phép nhân: 2x2y.(3xy – x2 + y) là:
A) 2x3y2 – 2x4y – 2x2y2 B) 6x3y2 – 2x4y + 2x2y2
C) 6x2y – 2×5 + 2×4 D) x – 2y + 2×2
Câu 2: Kết quả của phép nhân (3 – x).(3 + x) là:
A) 3 – x2 B) 9 – x2 C) 9 + x2 D) x2 – 9
Câu 3: Giá trị của biểu thức x2 + 4x + 4 tại x = -1 là:
A) 9 B) -9 C) 1 D) 2
Câu 4: Kết quả khai triển của hằng đẳng thức (x – y)3 là:
A) x2 + 2xy + y2 B) x3 + 3x2y + 3xy2 + y3
C) (x + y).(x2 – xy + y2) D) x3 – 3x2y + 3xy2 – y3
Câu 5: Đẳng thức nào sau đây là Sai:
A) (x + y)3 = x3 + 3x2y + 3xy2 + y3 B) x3 + y3 = (x + y)(x2 + xy + y2)
C) (x + y)2 = x2 + 2xy + y2 D) (x – y)(x + y) = x2 – y2
II/ Tự luận(7.5đ)
Bài 1: (2.5đ) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử .
a/ 9 x2y3 – 3 x4y2 – 6x3y2 + 18 xy4
b / x2 – y2 + 13 x – 13 y c/ x3 + 3 x2 + 3x + 1 – 27 y3
Bài 2
Câu 1:(2.0đ)Tính giá trị của biểu thức
a/ 452 + 332 – 22 2 + 90.33 b/ 4 x2 – 28 x + 49 tại x = 4
Câu 2:(1.0đ)Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào biến x
( – x – 3)3 + ( x + 9)(x2 +27) +19
Bài 3:( 2.0đ) Tìm x biết
a/6x (x – 3) – x +3 = 0
b/ 16 (2x-1)2 – 9(x +3)2 = 0
Bài làm:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Trắc nghiệm
Câu
1
2
3
4
5

Đáp án
B
B
C
D
B

Tự luận
Bài
Nội dung cần đạt
Điểm

1
(2.5đ)
a/ a/ 9 x2y3 – 3 x4y2 – 6x3y2 + 18 xy4 =3xy2(3xy – ………)
b/ = b/ (x3 + 3 x2 + 3x + 1) – 27 y3 =(x+1)3 – (3y)3
=(x+1 – 3y)((x+1)2 +3y(x+1) +9y2)
= =(x+1 – 3y)(x2 +2x +1 +3xy +3y +9y2)
c/ x2 – y2 + 13 x – 13 y = (x – y)(x+y) – 13(x- y)
=(x-y) (x+y -13)
0.5
0.5
0.25
0.25
0.5
0.5

2
(3.0đ)
Câu 1
a/ 452 + 332 – 22 2 + 90.33
= 452 + 332 – 22 2 + 2.45.33
=(45+33)2 – 222 = 782 – 222 = (78 + 22) (78 – 22)
=100.56 = 5600
b/ 4 x2 – 28 x + 49 tại x = 4
4 x2 – 28 x + 49 = (2x – 7)2
Thay x =4 vào biểu thức rút gọn ta được
(2.4-7)2 = 1
câu 2:Biến đổi khai triển rút gọn đưa về đáp số là 235
Kết luận biểu thức không phụ thuộc vào biến x

0.25
0.5
0.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.