KIỂM TRA ĐẠI 8 CHƯƠNG II – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KIỂM TRA ĐẠI 8 CHƯƠNG II, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG: GD Linh tra : 1
: THCS Đông Hà Môn :Đại số 8 (Tuần 17 tiết 36 theo PPCT)
I Trắc nghiệm ( 4 đ)
1. Trong các biểu thức sau biểu thức nào không là phân thức đại số
a. b. c d
2. Phân thức có nghĩa khi :
a. x ≠ 3 b. x ≠ -3 c. x ≥ 3 d. x ≤ 3
3. Mẫu thức chung của hai phân thức và là:
a. 15xy2 b. 15x2y c.15xy d. 15xy3
4. Cho phân thức = 0 khi :
a. x = -3 b. x = 3 c. x = 3 hoặc x = -3 d. x là giá trị khác
5. Phân thức đối của phân thức là
a. b. c. d
6. Phân thức nghịch đảo của phân thức là.
a. b. c. d. x – 1

PHÒNG: GD Linh tra : 1
: THCS Đông Hà Môn :Đại số 8 (Tuần 17 tiết 36 theo PPCT)
I Trắc nghiệm ( 4 đ)
1. Trong các biểu thức sau biểu thức nào không là phân thức đại số
a. b. c d
2. Phân thức có nghĩa khi :
a. x ≠ 3 b. x ≠ -3 c. x ≥ 3 d. x ≤ 3
3. Mẫu thức chung của hai phân thức và là:
a. 15xy2 b. 15x2y c.15xy d. 15xy3
4. Cho phân thức = 0 khi :
a. x = -3 b. x = 3 c. x = 3 hoặc x = -3 d. x là giá trị khác
5. Phân thức đối của phân thức là
a. b. c. d
6. Phân thức nghịch đảo của phân thức là.
a. b. c. d. x – 1

PHÒNG: GD Linh tra : 1
: THCS Đông Hà Môn :Đại số 8 (Tuần 17 tiết 36 theo PPCT)
Họ và tên : ………………………………………
Lớp : …..

phê ( Cô )

II. Tự luận (6đ)
Thực hiện các phép tính sau:
a. b.

c d. :

Thực hiện phép tính và tính giá trị biểu thức tại x = 2012
A = + : ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

I/ Trắc nghệm(4đ ) (mỗi câu 0,5đ riêng câu 3,4 cho 1đ)
1 – d 2-b 3-d 4-a 5-d 6-d

II/ Tự luận (6đ)

1. Thực hiện các phép tính sau:
a. = ()
b. = ( )
c()
d. : (1,)

Thực hiện phép tính và tính giá trị biểu thức tại x = 2010
A = + : = + .
=
Tại x = 2010 ta có A = (1,5đ)

Hỏi và đáp