Kiểm tra Đại 8 chương II (có MT + ĐA) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về Kiểm tra Đại 8 chương II (có MT + ĐA), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHòNG GIáO DụC HữU LũNG
Trường thcs minh hoà
Đề kiểm tra chương 1I
Môn Toán Lớp 8, tiết 35
năm học 2009 – 2010
(Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề)

Ma trận đề kiểm tra

Mức độ
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TNKQ
TNTL
TNKQ
TNTL
TNKQ
TNTL
Câu
Điểm

1. Phân thức đại số

1 ( 1 )

1
1

2. Tính chất cơ bản của phân thức

1 (0,25 )

1
0,25

3. Rút gọn phân thức
1 ( 0,5 )
1 ( 2 )

2
2,5

4. Quy đông mẫu thức nhiều phân thức

1 (2 )

1
2

5. Cộng, trừ, nhân, chia phân thức
2 ( 0,5 )

1 (0,25)

1 ( 2,5 )
4
3,25

6. Biến đổi biểu thức hữu tỉ, giá trị của phân thức

1 ( 1 )
1
1

Tổng
2 3
5 2.5
3 4.5
10
10

PHòNG GIáO DụC HữU LũNG
Trường thcs minh hoà
Đề kiểm tra chương 1I
Môn Toán Lớp 8, tiết 35
năm học 2009 – 2010
(Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề)
đề bài
I/ Trắc nghiệm khách quan: ( 3 điểm )
Câu 1: Sử dụng các gợi ý sau x + 1; x2 + 1; x – 3x điền vào chỗ
* Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (Từ câu 3 đến câu 8)
Câu 2: Phân thức đối của phân thức là
A. B. C. D.
Câu 3: Phân thức nghịch đảo của phân thức là
A.

Hỏi và đáp