Kiểm tra Đại 8 chương 3 – Đề B – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về Kiểm tra Đại 8 chương 3 – Đề B, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN KIỂM TRA CHƯƠNG III – ĐẠI SỐ 8
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)
ĐỀ B
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn ?
A. 0x + 3 = – 5 B. 2×2 – 8 = 0 C. x + 6 = – 2x D. 3x + 2y = 0
Câu 2: Trong các phương trình sau, phương trình nào tương đương với phương trình 2x + 4 = 0 ?
A. 4x – 8 = 0 B. x + 2 = 0 C. 2x = 4 D. x2 – 4 = 0
Câu 3: Với giá trị nào của m thì phương trình m(x – 3) = 8 có nghiệm x = – 1 ?
A. m = 2 B. m = – 2 C. m = 3 D. m = – 3
Câu 4: Phương trình x(x + 2) = x có tập nghiệm là:
A. S = 0; 2 B. S = 0; – 2 C. S = 0; 1 D. S = 0; – 1
Câu 5: Điều kiện xác định của phương trình là:
A. x ≠ 0 B. x ≠ 2 C. x ≠ 0; x ≠ 2 D. x ≠ 0; x ≠ – 2
Câu 6: Phương trình x2 + 4 = 0 có tập nghiệm là:
A. S = B. S = – 2 C. S = 2 D. S = – 2; 2
B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1: (4 điểm) Giải các phương trình sau:
x(x + 3) – 2x – 6 = 0

Bài 2: (3 điểm) Một xuồng máy xuôi dòng từ A đến B mất 4 giờ và ngược dòng từ B về A mất 5 giờ. Tính quãng đường AB, biết vận tốc của dòng nước là 2 km/giờ.

Hết

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM – ĐỀ B
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
C
B
B
D
C
A

Điểm
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1:
a) x(x + 3) – 2x – 6 = 0

(4 điểm)
x(x + 3) – 2(x + 3) = 0
0,25

(x + 3)(x – 2) = 0
0,25

x + 3 = 0 x = – 3
0,25

x – 2 = 0 x = 2
0,25

Vậy: Tập nghiệm của phương trình: S = – 3; 2
0,25

b) (MC: 12)

3(x + 3) – 24 = 2(1 – 2x)
0,25

3x + 9 – 24 = 2 – 4x
0,25

7x = 17
0,25

0,25

Vậy: Tập nghiệm của phương trình:
0,25

c)

ĐKXĐ: x ≠ 0; x ≠ – 1
0,25

MTC: x(x + 1)

Phương trình đã cho trở thành:

(x – 1)(x + 1) – x(2x – 3) = – x(x + 1)
0,25

x2 – 1 – 2×2 + 3x = – x2 – x
0,25

4x = 1
0,25

(TMĐK)
0,25

Vậy: Tập nghiệm của phương trình:
0,25

Bài 2:
Gọi vận tốc riêng của xuồng máy là x (km/h) ĐK: x > 2
0,5

(3 điểm)
Vận tốc xuôi dòng của xuồng máy là: x + 2 (km/h)
0,25

Vận tốc ngược dòng của xuồng máy là: x – 2 (km/h

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.