Kiem tra Dai 8 45′ tiet 56 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về Kiem tra Dai 8 45′ tiet 56, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS đông sơn
Lớp: 8
Họ tên: ……………….……………………….
Ngày tháng năm 2010
Bài kiểm tra môn đại số
Thời gian: 15 phút

Điểm

Lời phê của cô giáo

A- Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời đúng: (2 điểm)
1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn:
A. x – 1 = x + 2 B. (x – 1)(x – 2) = 0
C. ax + b = 0 D. 2x + 1 = 3x + 5
2. Phương trình 2x + 3 = x + 5 có nghiệm là:
A. 0 B. 2 C. D.
3. Phương trình x2 = – 4
A. Có 1 nghiệm x = – 2 B. Có 1 nghiệm x = – 2
C. Có 2 nghiệm x = 2 và x = – 2 D. Vô nghiệm
4. x = 1 là nghiệm của phương trình:
A. 3x + 5 = 2x + 3 B. -4x + 5 = -5x + 6
C. 2(x – 1) = x – 1 D. x + 1 = 2(x + 7)
5. Phương trình – 0,5x – 2 = -3 có nghiệm là:
A. 1 B. 2 C. -1 D. -2
3. Phương trình có nghiệm là:
A. -1 B. -2 C. 0,5 D. 2
7. Phương trình (x – 3)(5 – 2x) = 0 có tập nghiệm S là:
A. B. C. D.
8. Điều kiện xác định của phương trình là:
A. x3 B. x2 C. x3 và x2 D. x0
B – Tự luận: (8 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm) Giải các phương trình sau:
a) 7 + 2x = 22 – 3x b) c) (3x – 2)(4 + 5x) = 0
Bài 2: (3 điểm) Giải các phương trình sau:
a) (x2-25)+(x-5)(2x-11)=0 b) (x2- 6x+9)- 4=0 c)
Bài 3: (2 điểm) Học kì một, số học sinh giỏi của lớp 8A bằng số học sinh cả lớp. Sang học kì II, có thêm 2 bạn đọc phấn đấu trở thành học sinh giỏi nữa, do đó số học sinh giỏi bằng số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 8A có bao nhiêu học sinh?
Bài 4: (1,5 điểm) Lúc 8 giờ, một xe máy khởi hành từ địa điểm A đến địa điểm B với vận tốc 35km/h. Sau đó 24 phút, trên cùng tuyến đường đó, một ô tô xuất phát từ B đi đến A với vận tốc 45km/h. Biết quãng đường AB dài 90km. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ?

Hỏi và đáp