kiểm tra đại 7 chương I(tốt) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về kiểm tra đại 7 chương I(tốt), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS hảI sơn
Lớp: 7 C
Họ và tên:…………….…………………….
Bài kiểm tra 1 tiết
Thời gian: 45’
Môn: Đại số

Điểm

Lời phê của thầy(cô) giáo

Đề bài
I. Trắc nghiêm (2 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng?
Câu 1: Khẳng định nào sau đây đúng?
A. B. C. D.
Câu 2: Cho -0,1975 >-0,19(5 ,thích đây vào ô vuông là:
A. 6 B. 5 C. 8 D. 7
Câu 3: thì x = ?
A. -3 B. 3 C. -81 D. 81
Câu 4: làm tròn 0,7125 phân ba là:
A. 0,7 B. 0,713 C. 0,71 D. 0,712
II. Tự luận(8 điểm)
Câu 7: Thực hiện phép tính sau:
a. b. 6 – 3 .

Câu 8: Tìm x biết:
a. b. – 1,7 = 5,7
Câu 9: Một miếng đất hình chữ nhật có chu vi bằng 70m và tỉ số giữa hai cạnh của nó bằng . Tính diện tích miếng đất này .

Câu 10 : Tìm số tự nhiên n biết : 5 + 5 = 650

Bài làm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Đáp án và hướng dẫn chấm

Bài
Nội dung
Điểm

1-A; 2-A; 3-C; 4-D; 5-B; 6-C (Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm)
3 điểm

7a

1,5 điểm

7b

1,5 điểm

8a

1 điểm

8b
– 1,7 = 5,7 hoặc x= 8,4; x=-6,4
1 điểm

9
Gọi độ dài 3 cạnh của tam giác lần lượt là : a, b, c.
Vì độ dài của 3 cạnh tỉ lệ với 4 ;3 ;2 nên ta có :

áp dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau ta có 
a = 3.4 = 12
b = 3.3 = 9
c = 3.2 = 6
Vậy độ dài 3 cạnh của tam giác là 12 (cm) ; 9 (cm) ; 6 (cm)

2 điểm

Hỏi và đáp