Kiểm tra – Đ.án chương I. Đại 9. – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về Kiểm tra – Đ.án chương I. Đại 9., nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Lê Lợi KIỂM TRA 1 TIẾT
Họ và tên:………………………………….. Môn: Đại số
Lớp 9A….
Điểm
Lời phê của giáo viên

Đề:
I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Đánh dấu X vào ô vuông của câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
1) Căn bậc hai số học của 81 là:
A. ( 9 B. ( – 9 C. ( 9 D. ( 81
2) So sánh nào sau đây đúng?
A. ( B. (
C. ( D. ( Không có câu nào đúng
3) Biểu thức viết dưới dạng bình phương một tổng là:
A. ( B. ( C. ( D. (
4) Kết quả của phép tính là:
A. ( 0 B. ( – 2 C. ( D. (
5) Trục căn thức dưới mẫu của ta được biểu thức:
A. ( B. ( C. ( D. (
6) Kết quả của phép tính là:
A. ( 180 B. ( 18 C. ( 36 D. ( 72
7) Biểu thức với y < 0 được rút gọn là:
A. ( – xy2 B. ( C. ( – x2y D. (
8) Giá trị của biểu thức bằng:
A. ( 0,5 B. ( 1 C. ( – 4 D. ( 4

II. TỰ LUẬN: (6 điểm)
Bài 1: ( 2 điểm ) Thực hiện phép tính:
a/ b/
Bài 2: (3 điểm) Cho biểu thức
a/ Rút gọn biểu thức Q với x > 0 ; x ( 4 và x ( 1 .
b/ Tìm giá trị của x để Q nhận giá trị dương .
Bài 3: (1 điểm) Chứng minh đẳng thức sau:

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I.
Lớp 9 . Năm học : 2012 – 2013
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TN
TL
TN
TL

1. Khái niệm căn bậc 2
Xác định ĐK để căn bậc 2 có nghĩa

Hiểu KN căn bậc hai của một số không âm

Tính được căn bậc hai của một số

Số câu
Số điểm
2
1

1
0.5

1
0.5

5
2,0

2. Các phép tính, các phép biến đổi đơn giản về CBHai
Hiểu được các phép biến đổi căn bậc hai
Thực hiện được phép tính khử , trục căn thức ở mẫu

Thực hiện được các phép tính về căn bậc hai

Thực hiện được các phép tính về căn bậc hai

Số câu
Số điểm
2
1
1
1

2
2

1
2

1
1
7
6,0

3. Căn bậc ba

Hiểu được căn bậc ba của một số đơn giản

Tính được căn bậc 3 của một số đơn giản

Số câu
Số điểm

1
0,5

1
0,5

2
1

Tổng số câu
Tổngsố điểm
Tỉ lệ %
5
3,0
30%
4
4,0
40%
3
2,0
20%
1
1.0
10%
13
10.0
100%

Đáp án: ĐẠI SỐ 9.
TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 điểm.
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
A
B
C
B
B
B
C
C

TỰ LUẬN: (6 điểm)
Bài
NỘI DUNG
Điểm

1
a/ =
= 10 – 12 + 14 = 12
0,5
0,5

b/ =
= =

0,5

0,5

2
a/

0

Hỏi và đáp