kiem tra cuoi hoc ki 2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về kiem tra cuoi hoc ki 2, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Bài kiểm tra học kỳ II Lớp 6 Môn: Toán Họ & tên…………………………………………………… Thời gian : 45 phút Điểm Lời phê của thầy, cô giáo Đề bài: I/ Trắc nghiệm: (2đ) Câu 1: Cho biểu thức M = (nz) để M là phân số thì: A. n = 3 B. n 3 C. n 3 Câu 2: Số nghịch đảo của 1là: A. – 1 B. C. D. Câu 3: Cho Số x thích hợp là: A. x = 20 B. x = C. x = 60 D.x= – 20 Câu 4: Kết quả tìm một số biết của nó bằng là: A. B. C. D. Câu 5: Tỉ số của 20 phút và h là: A. 100 B. 4 C D. Câu 6: Khoảng cách vẽ 1 cm, khoảng cách thật 10 km tỉ lệ xích của bản đồ là: A. B C. D. Câu 7: Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz. Biết góc xOy = 500. Để góc xOz là góc tù thì góc yOz phải có số đo: A. >400 B. 400 < 1300 z y C. 400 1300 D. 400 500 O x Câu 8: Tam giác là hình gồm: A. Ba đoạn thẳng B. Ba điểm không thẳng hàng C. Ba đoạn thẳng tạo bởi 3 điểm không thẳng hàng. D. Các câu trên đều sai. II/ Tự luận: Câu 1: (3đ) a) Tính: A = 23 : 22 – B b) Tìm x, biết: 1) 2) 25% x = 75 Câu 2: (2,5đ) Một lớp học có số học sinh giỏi chiếm 2/9, học sinh khá 40% số học sinh cả lớp, còn lại là học sinh trung bình (không có học sinh yếu). Biết số học sinh giỏi là 10 em. Tính số học sinh khá, học sinh trung bình? Câu 3: (2,5đ) Vẽ hai góc kề bù xOy, yOx’ biết góc xOy = 700. Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy, Ot’ là tia phân giác của góc x’Oy. Tính góc yOx’; góc tOt’; góc xOt’. Bài làm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.