kiểm tra cn8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về kiểm tra cn8, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Thứ 6 ngày 23 tháng 10 năm 2009
Trường THCS thị trấn Năm Căn Họ và tên HS :……………………………………
Lớp : 8A3 Kiểm tra : Công nghệ 45 phút

xét

I. Phần trắc nghiệm: (3.0 điểm)
Câu 1: ( 1,5 điểm ) Hãy ghép nối phần nội dung với trình tự đọc để được câu đúng :
Nội dung
Trình tự đọc

A. Kích thước.
1 –

B. Khung tên.
2 –

C. Tổng hợp.
3 –

D. Hình biểu diễn.
4 –

E. Bảng kê.
5 –

F. Phân tích chi tiết.
6 –

Câu 2: (1,5 điểm) Hãy khoanh tròn vào các chữ cái đầu tiên để được câu đúng.
1. Bản vẽ chi tiết thuộc loại bản vẽ:
A. Cơ khí B. Xây dựng C. Giao thông
2. Bản vẽ nhà thuộc loại bản vẽ:
A. Quân sự B. Xây dựng C. Cơ khí
3. Bản vẽ lắp thuộc loại bản vẽ:
A. Kiến trúc B. Giao thông C. Cơ khí
II. Phần tự luận: ( 7 điểm )
Câu 1 ( 1 điểm ) Bản vẽ nhà gồm Những hình biểu diễn nào ? Chúng thường được đặt ở Những vị trí nào trên bản vẽ ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 2 ( 6 điểm )
Hãy vẽ hình chiếu đứng, bằng và cạnh của các vật thể A và B (với tỷ lệ 1:1)

III. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm)
Câu 1: ( 1,5 điểm )
1 – B; 2 – E; 3 – D; 4 – A; 5 – F; 6 – C
Câu 2: (1,5 điểm)
1- A; 2 – B; 3 – C
II. Phần tự luận:
Câu 1 ( 1 điểm )
Bản vẽ nhà gồm các hình biểu diễn : Mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng… ( 0.5 điểm)
Vị trí các hình biểu diễn trên bản vẽ : Mặt đứng, mặt cắt nằm phía trên. Mặt bằng ở góc trái dưới mặt đứng hoặc mặt cắt. ( 0.5 điểm )
Câu 2 ( 6 điểm )
Vẽ các hình chiếu đứng, bằng, cạnh đúng vị trí, đúng tỉ lệ bản vẽ.
02 vật thể x 3.0 điểm = 6.0 điểm.

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN CÔNG NGHỆ 8 – NĂM HỌC : 2009 – 2010

I. Lí thuyết : (5.0 điểm)
Câu 1 : ( 1,5 điểm )
Ghép nội dung cột A với cột B để được phép chiếu đúng.
A. Phép chiếu
B. Tia chiếu
Cách ghép

1. Vuông góc
a. đồng quy ở một điểm
1 –

2. Song song
b. vuông góc với mặt phẳng chiếu
2 –

3. Xuyên tâm
c. vuông góc với nhau
3 –

d. song song với nhau

Câu 2 : ( 3,0 điểm )
Em hãy nêu tên các mối ghép không tháo được và đặc điểm ứng dụng của chúng ?
Tên mối ghép
Phân loại
Đặc điểm ứng dụng

Mối ghép không tháo được

Câu 3 : (2,0 điểm )
Cơ khí có vai trò quan trọng như thế nào trong sản xuất và đời sống ? Kể tên một số sản phẩm cơ khí.
II. Bài tập ( 3,5 điểm )
Hãy vẽ hình chiếu đứng, bằng và cạnh của các vật thể (với tỷ lệ 1:1)

( Bài kiểm tra được in sẳn phát cho học sinh )

HƯỚNG DẪN CHẤM
Câu 1
1 – b; 2 – d; 3 – a ( mỗi ý đúng 0,5 đ x 3 = 1,5 điểm )
Câu 2
Tên mối ghép
Phân loại
Đặc điểm và ứng dụng

Mối ghép không tháo được
Bằng đinh tán
( 0,5 đ )
– Dùng cho vật liệu tấm ghép không hàn được, khó hàn. (0,25 đ)
– Mối ghép phải chịu nhiệt độ cao.(0,25 đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.