kiem tra cIII-hinh 9cuc hay – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về kiem tra cIII-hinh 9cuc hay, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần 29 Tiết 57 Ngày kiểm tra:
Kiểm tra 45’- hìnhchương III
Phần I. Trắc nghiệm khách quan ( 3 điểm )
Câu 1. ( 1 điểm)
Điền dấu x vào ô Đ ( đúng); S (sai) tương ứng với các khẳng định sau :

Các khẳng định
Đ
S

a) Trong một đường tròn, hai cung bằng nhau thì có số đo bằng nhau .

b) Trong một đường tròn, các góc nội tiếp bằng nhau thì cùng chắn một cung .

c) Hai cung chắn hai dây song song trong đường tròn thì bằng nhau .

d) Số đo của nửa đường tròn bằng 1800 .

C
Câu 2. ( 0,5 điểm )
Cho hình vẽ, biết AD là đường kính của đường tròn (O) 500 x
Góc ACB = 500 . Số đo góc BCD bằng :
A. 500 ; B. 450
C. 400 ; D. 30 A D
Khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng .

Câu 3. (1,5điểm ): Khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng .
B
Cho hình vuông, tam giác đều, lục giác đều nội tiếp đường tròn tâm (O;R).
a/ Chu vi của hình vuông bằng :
A. 2R B. 4R C. 4R
b/Chu vi của tam giác đều bằng :

A. R B. 3R C. 3R
b/Chu vi của lục giác đều bằng :

A. 6R B. 6R C. 6R
Phần II. Tự luận ( 7 điểm )
Cho tam giác ABC ( AB = AC) nội tiếp trong đường tròn (O) . Các đường cao AG, BE, CF gặp nhau tại H .
a) Chứng minh tứ giác AEHF là tứ giác nội tiếp . Xác định tâm I của đường tròn ngoại tiếp tứ giác đó .
b) Chứng minh AF. AC = AH. AG .
c) Tính chu vi của đường tròn (O) ngoại tiếp tam giác ABC biết đường kính bằng 12cm
( làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai )
d) Cho bán kính đường tròn tâm (I) là 2cm, Góc BAC = 500 . Tính độ dài cung FHE của đường tròn tâm (I) và diện tích hình quạt tròn IFHE . ( Làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai ) .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.