Kiem tra CIII HH9 co MT ĐA – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về Kiem tra CIII HH9 co MT ĐA, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết: 46 Kiểm tra chương III

Ngày soạn: 05/04/2010 Ngày giảng: 12/04/2010

I. Mục tiêu:
– Giúp HS nắm vững các kiến thức đã học trong chương III.
– Giúp HS có kỹ năng tự đánh giá lại quá trình học tập của mình. Phát hiện ra Những điểm yếu từ đó có biện pháp khắc phục.
– Giúp HS có kỹ năng trình bày bài kiểm tra trên giấy
– HS có thái độ trung thực, nghiêm túc, cầu tiến bộ.
II. Ma trận đề:

Chủ đề kiến thức

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Số câu Đ

KQ
TL
KQ
TL
KQ
TL

Góc với đường tròn
Câu-Bài
Điểm
C1, C4
1

2
1

Tứ giác nội tiếp
Câu-Bài
Điểm
C2
0,5

B1a
3,5

B2b)
2,5
2
6,5

Diện tích hình tròn, hình quạt tròn
Câu-Bài
Điểm
C3
0,5

B2
2

2
2,5

Tổng
Số Câu-Bài
4
1
1
6

Điểm
2
5,5
2,5
10

III. Đề và đáp án:

Đề kiểm tra chương III
Môn: hình học lớp 9. Năm học: 2009 – 2010 Thời gian: 45’.
Họ và tên: …………………………………………….. Lớp: …………………………………………..

Điểm
Nhận xét của giáo viên

I. Trắc nghiệm ( 2 điểm).
Hãy khoanh tròn trước câu trả lời đúng nhất
Câu 1: Đường tròn (O) có = 600 thì là:
A. 600 ; B . 300 ;
C. 1200 ; D . 900.

Câu 2: Tứ giác ABCD không nội tiếp được đường tròn nếu:
A . = = 900. B . = 1800.
C . = = 600. D . = = 600.
Câu 3: Cho đường tròn (O; R). Biết s= 1200 thì SqtAmB là:
A . ; B . ; C. ; D .
Câu 4: Trong hình vẽ biết Ax là tia tiếp tuyến, số đo góc AOB
bằng 1200. Số đo góc BAx bằng:
A. 2400 B. 1200
C. 600 D.300

II. Tự luận ( 8 điểm ).
Bài 1: (2 điểm) Tính diện tích hình vành khăn giới hạn bởi hai đường tròn có bán kính lần lượt là 10m và 5m.
Bài 2: (6 điểm)Cho (ABC ( Â = 900) ; AB >AC, đường cao AH. Trên nửa mặt phẳng bờ BC chứa điểm A vẽ nửa đường tròn đường kính BH cắt AB tại E, nửa đường tròn đường kính CH cắt AC tại F.
a) Chứng minh tứ giác AEHF là hình chữ nhật.
b) Tứ giác BEFC nội tiếp.

Bài làm
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
IV. đáp án – hướng dẫn chấm
Phần 1: ( 2 điểm)
Mỗi ý đúng được 0,5 điểm
Câu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.