KIỂM TRA CI -ĐẠI SỐ 9 -17-18 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về KIỂM TRA CI -ĐẠI SỐ 9 -17-18, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần 9
Tiết 18
KIỂM TRA CHƯƠNG I.
Môn: ĐẠI SỐ 9
Ngày kiểm tra: 30/10/2017

A. Mục tiêu : – Kiểm tra đánh giá chương I về:
*Kiến thức:
+ Căn thức bậc hai, điều kiện xác định và kiến thức lên quan đến căn thức bậc hai.
+ Các phép toán biến đổi căn thức bậc hai, áp dụng giải bài tập .
+ Vận dụng giải bài tập rút gọn biểu thức có chứa căn thức .
*Kỹ năng: – Rèn luyện kỹ năng tính toán, vận dụng kiến thức vào giải các bài tập liên quan.
*Thái độ: Giáo dục tính trung thực, tự giác, cẩn thận trong làm bài.
B. Chuẩn bị: GV: Đề kiểm tra, đáp án.
HS: Ôn kiến thức chương I.
C.Tiến trình dạy học:
A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1. Khái niệm căn bậc 2 và HĐT
Xác định ĐK để căn bậc 2 có nghĩa
Hiểu KN căn bậc hai của một số không âm
Thực hiện được phép tính có HĐT

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ (%)
1 0,5
5%

1
1
10%

2
1
!5%

2. Các phép tính, các phép biến đổi đơn giản về CBHai
Hiểu được các phép biến đổi căn bậc hai
Thực hiện được phép tính khử , trục căn thức ở mẫu
Thực hiện được các phép tính về căn bậc hai, so sánh các căn bậc hai
Thực hiện được các phép tính về căn thức bậc hai

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ (%)

1
1 10%
3
2.5 25%
2
2
20%
6
5,5 55%

3. Vận dụng các phép biến đổi về căn thức

Giải bài toán tìm x
Giải bài toán tìm x
Tìm GTLN

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ (%)

1
1 10%
1
1,5 15%
1
0,5
5%
3 3
30%

Tổng số câu
Tổngsố điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5%
2
2 20%
5
5 50%
3
2,5
25%
11
10.0
100%

TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG

Họ và tên:……………………………
Lớp: ……
KIỂM TRA CHƯƠNG I
Môn: ĐẠI SỐ 9
Điểm

Bài 1: ( 4 đ) Rút gọn các biểu thức:
a. b. 2 c. d.(2 –
Bài 2: (2 đ) Tìm x biết:
a)
b)
Câu 3: (2,5 đ) Cho biểu thức P =
a. Tìm ĐKXĐ của P
b. Rút gọn biểu thức P
c. Tìm x để P = 4
Bài 4: (1,5 đ) a) Tìm giá trị lớn nhất của :
b) Tính
BÀI LÀM

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG

Họ và tên:……………………………
Lớp: ……
KIỂM TRA CHƯƠNG I
Môn: ĐẠI SỐ 9
Điểm

Bài 1: ( 4 đ) Rút gọn các biểu thức:
a. b. 2 c. d.(2 –
Bài 2: (2 đ) Tìm x biết:
a)
b)
Câu 3: (2,5 đ) Cho biểu thức P =
a. Tìm ĐKXĐ của P
b. Rút gọn biểu thức P
c. Tìm x để P = 4
Bài 4: (1,5 đ) a) Tìm giá trị lớn nhất của :
b) Tính
BÀI LÀM

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
C. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Câu
Nội dung
Điểm

1
a.
1,0

b.

1,0

c.
1,0

d.
1,0

2
ĐK : x ( 0

Bình phương 2 vế ta được : 2x = 16⇔ x = 8 ( t/ m). Vậy x

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.