Kiểm tra chuyên đề Toán 11 năm 2018 – 2019 trường Dương Quảng Hàm – Hưng Yên

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được Kho_đề_thi Khảo sát chất lượng Toán 11 xin thu thập lại quý bạn đọc về Kiểm tra chuyên đề Toán 11 năm 2018 – 2019 trường Dương Quảng Hàm – Hưng Yên, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Nhằm kiểm tra tổng kết kiến thức môn Toán đối với học sinh lớp 11 sau khi hoàn thành nội dung chương trình, trường THPT Dương Quảng Hàm, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức kỳ thi kiểm tra chuyên đề Toán 11 năm học 2018 – 2019.

Đề kiểm tra chuyên đề Toán 11 năm 2018 – 2019 trường Dương Quảng Hàm – Hưng Yên có mã đề 001, đề gồm 5 trang với 50 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm, nội dung kiến thức đề thi bao quát toàn bộ chương trình Toán 11, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề kiểm tra chuyên đề Toán 11 năm 2018 – 2019 trường Dương Quảng Hàm – Hưng Yên:
+ Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai?
A. Ba véctơ a, b, c đồng phẳng khi và chỉ khi ba véctơ đó có giá thuộc một mặt phẳng.
B. Nếu có ma + nb + pc = 0 và một trong ba số m, n, p khác 0 thì ba véctơ a, b, c đồng phẳng.
C. Ba tia Ox, Oy, Oz vuông góc với nhau từng đôi một thì ba tia đó không đồng phẳng.
D. Cho hai véctơ không cùng phương a và b. Khi đó ba véctơ a, b, c đồng phẳng khi và chỉ khi có cặp số m, n sao cho c = ma + nb, ngoài ra cặp số m, n là duy nhất.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Một ngƣời vào cửa hàng ăn, ngƣời đó chọn thực đơn gồm 1 món ăn trong 5 món, 1 loại quả tráng miệng trong 5 loại quả tráng miệng và một nƣớc uống trong 3 loại nƣớc uống. Có bao nhiêu cách chọn thực đơn.
+ Trong các mệnh đề sau. Mệnh đề sai là?
A. Hai mặt phẳng song song với nhau thì mọi đƣờng thẳng nằm trong mặt phẳng này đều song song với mặt phẳng kia.
B. Hai mặt phẳng song song thì không có điểm chung.
C. Hai mặt phẳng cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau.
D. Một mặt phẳng cắt hai mặt phẳng song song cho trƣớc theo hai giao tuyến thì hai giao tuyến song song với nhau.

Hỏi và đáp

  Kiểm tra chuyên đề Toán 11 năm 2018 – 2019 trường Dương Quảng Hàm – Hưng Yên

  Tắt (X)

  Quảng cáo Adsense

  Những bài tập mà Kho_đề_thi Khảo sát chất lượng Toán 11 xin thu thập lại quý bạn đọc về Kiểm tra chuyên đề Toán 11 năm 2018 – 2019 trường Dương Quảng Hàm – Hưng Yên, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

  Nhằm kiểm tra tổng kết kiến thức môn Toán đối với học sinh lớp 11 sau khi hoàn thành nội dung chương trình, trường THPT Dương Quảng Hàm, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức kỳ thi kiểm tra chuyên đề Toán 11 năm học 2018 – 2019.

  Đề kiểm tra chuyên đề Toán 11 năm 2018 – 2019 trường Dương Quảng Hàm – Hưng Yên có mã đề 001, đề gồm 5 trang với 50 câu hỏi và bài toán dạng trắc nghiệm, nội dung kiến thức đề thi bao quát toàn bộ chương trình Toán 11, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án.

  Trích dẫn đề kiểm tra chuyên đề Toán 11 năm 2018 – 2019 trường Dương Quảng Hàm – Hưng Yên:
  + Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào sai?
  A. Ba véctơ a, b, c đồng phẳng khi và chỉ khi ba véctơ đó có giá thuộc một mặt phẳng.
  B. Nếu có ma + nb + pc = 0 và một trong ba số m, n, p khác 0 thì ba véctơ a, b, c đồng phẳng.
  C. Ba tia Ox, Oy, Oz vuông góc với nhau từng đôi một thì ba tia đó không đồng phẳng.
  D. Cho hai véctơ không cùng phương a và b. Khi đó ba véctơ a, b, c đồng phẳng khi và chỉ khi có cặp số m, n sao cho c = ma + nb, ngoài ra cặp số m, n là duy nhất.
  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
  + Một ngƣời vào cửa hàng ăn, ngƣời đó chọn thực đơn gồm 1 món ăn trong 5 món, 1 loại quả tráng miệng trong 5 loại quả tráng miệng và một nƣớc uống trong 3 loại nƣớc uống. Có bao nhiêu cách chọn thực đơn.
  + Trong các mệnh đề sau. Mệnh đề sai là?
  A. Hai mặt phẳng song song với nhau thì mọi đƣờng thẳng nằm trong mặt phẳng này đều song song với mặt phẳng kia.
  B. Hai mặt phẳng song song thì không có điểm chung.
  C. Hai mặt phẳng cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau.
  D. Một mặt phẳng cắt hai mặt phẳng song song cho trƣớc theo hai giao tuyến thì hai giao tuyến song song với nhau.