Kiểm tra chươngIII-Phân số – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về Kiểm tra chươngIII-Phân số, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần 33- Ngày soạn: 02/4/2011
Tiết 96: KIỂM TRA GIỮA CHƯƠNG III PHÂN SỐ – LỚP 6

I. Mục tiêu:
Kiểm tra sự hiểu bài của học sinh qua các nội dung kiến thức đã học để GV có Các điều chỉnh trong bài dạy tiếp theo .
Kiểm tra kỹ năng trình bày bài của HS để có thể hướng dẫn HS trình bày bài tốt hơn .
Phát hiện và sữa chữa các sai lầm điển hình của học sinh thông qua bài kiểm tra .
II. Hình thức kiểm tra: Tự luận
III. MA TRẬN ĐỀ
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
Tổng

Khái niệm phân số; phân số tối giản; số nghịch đảo; số đối, Phần trăm
Biết tìm số đối của một số, tìm được số nghịch đảo của một số
Tìm được tỉ số phần trăm của hai số

2 ( c âu1,2)
2 điểm
20%
1(câu3)
1 điểm,
10%

3 câu
3 điểm
30%

Thực hiện phép tính

Tính được giá trị của một biểu thức
vận dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng để tính nhanh giá trị của bỉêi thức

2(câu4 a-b)
2 điểm
20%
1(câu 4c)
1 điểm
10%
1 ( câu6)
1 điểm
10%
4 câu
4 điểm
40%

Tìm số chưa biết trong đẳng thức

biết cách tìm số chưa biết trong một biểu thức

1 ( câu 5a)
1 điểm
10%
2(câu 5b-c)
2 điểm
20%

3 câu
3 điểm
30%

Tổng
2 câu
2 điểm
20%
4 câu
4 điểm
40%
3câu
3 điểm
30%
1câu
1 điểm
10%
10 câu
10 điểm
100%

IV. Đ ề bài
Câu 1: (1đ) Tìm số nghịch đảo của các số sau: , , , 11
Câu 2: (1đ) Tìm số đối của các số sau: -11, 0, , , 45
Câu 3: : (1đ) viết các số sau dưới dạng %
12,5 ; ; 0,342; 1.5
Câu 4: (3đ) Thực hiện phép tính ( tính hợp lí nếu được)
a. b.
Câu 5: (3đ) Tìm x, biết:
a) b)
c)
Câu 6: (1đ) Tính tổng S =

V: Đáp án
Câu
Nội dung
Điểm

1
số nghịch đảo của các số : , , , 11 lần lượt là
, 7, ,

1 điểm

2

Số đối của các số sau: -11, 0, , , 45 lần lượt là
11, 0, , , -45

1 điểm

3
12,5 =1250% ; = 0,2=20% ;
0,342 = 34,2%; 1,5 = 150%

1 điểm

4
a. =
b. = = = ==…

1điểm
1điểm
1điểm

5
a)
x = ->x =
b) -> 3.x = -> x =
c) -> = ->x = – =

1điểm

1điểm

1điểm

6
2.S =
= -> S =
1 điểm

Rút kinh nghi ệm sau giờ dạy
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
PHẦN
ĐÁP ÁN
BIỂU ĐIỂM

Bài 1:
a) =
b) =
c) =
=
Bài 2:
Tìm x, biết:
a) x =
b)
2x =
x =

c)

x =

Bài 3: Tính tổng S =
S =
=
= =

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.