kiem tra chươngII DS8 Ma tran vip – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về kiem tra chươngII DS8 Ma tran vip, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn: 04/12/2011
Tuần 17 – Tiết 36 KIỂM TRA CHƯƠNG II
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Kiểm tra sự thuộc bài và hiểu bài của học sinh, vận dụng kiến thức đã học vào bài tập.
2. Kĩ năng : Rèn luyện kỹ năng rút gọn biểu thức, tìm điều kiện của biến, tính giá trị của biểu thức.
3.Thái độ: Giáo dục HS tính trung thực trong kiểm tra .
II. Chuẩn bị:
GV: Ma trận đề kiểm tra, đề kiểm tra, đáp án.
HS: Ôn tập kĩ lí thuyết, làm bài tập chương II.
MA TRẬN ĐỀ
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Định nghĩa, tính chất cơ bản, rút gọn phân thức, quy đồng mẫu thức nhiều phân thức
Hiểu các định nghĩa phân thức đại số, hai phân thức bằng nhau.
Vận dụng được ĐN
để kiểm tra hai phân thức bằng nhau trong Mọi hợp đơn giản.
Rút gọn được Những phân thức mà tử và mẫu có dạng tích chứa nhân tử chung. Vận dụng được tính chất cơ bản của phân thức để quy đồng mẫu thức nhiều phân thức.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5%

1
0,5
5%

1
0,5
5%
2
2
20%

5
3,5
35%

2. Cộng và trừ các phân thức đại số
Viết được phân thức đối của một phân thức.
Vận dụng được các quy tắc để thực hiện phép cộng, trừ phân thức.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5

1
1

2
1,5
15%

3. Nhân và chia các phân thức đại số. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ
Tìm được phân thức nghịch đảo của một phân thức khác 0.
Thực hiện được phép nhân, chia phân thức cho phân thức.
Tìm ĐKXĐ khi biến đổi biểu thức hữu tỉ, tìm giá trị của phân thức.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5

2
2
1
0,5
2
2

6
5
50%

Tổng số câu
T.số điểm
Tỉ lệ %
3
1,5
15%
4
3,5
35%
6
5,0 50%

13
10
100%

Đề kiểm tra:
I. TRẮC NGHIỆM (3đ): Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng trong các câu sau.
Câu 1: Điều kiện để cho biểu thức là một phân thức là:
A. x 1 B. x = 1 C. x 0 D. x = 0
Câu 2: Phân thức bằng với phân thức là:
A. B. C. D.
Câu 3: Phân thức đối của phân thức là:
A. B. C. D.
Câu 4: Phân thức nghịch đảo của phân thức là:
A. B. C. D.
Câu 5: Kết quả rút gọn phân thức bằng:
A. 2xy2 B. 2xy(x – y) C. 2(x – y)2 D. (2xy)2
Câu 6: Thực hiện phép tính: ta được kết quả là:
A. B. C. D.
II. TỰ LUẬN (7đ):
Bài 1: (2 điểm). Rút gọn phân thức:

Bài 2: (3 điểm). Thực hiện các phép tính:
a) b) c)
Bài 3: (2 điểm). Cho phân thức: A =
a) Với điều kiện nào của x thì giá trị của phân thức được xác định ?
b) Tính giá trị của phân thức A tại x = 2011

Đáp án – biểu điểm:
I. TRẮC NGHIỆM (3đ): Mỗi lựa chọn đúng được 0,5 điểm.

Câu
1
2
3
4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.