kiểm tra chươngII.Diện tích đa giác – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về kiểm tra chươngII.Diện tích đa giác, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TUẦN 21 Ngày soạn : 6/1/2015
Ngày dạy :
Tiết 36
KIỂM TRA CHƯƠNG II
I. Mục tiêu:
– Kiểm tra tiếp thu kiến thức của HS trong chương II.
– Rèn luyện kĩ năng giải bài toán.
– Có ý thức áp dụng kiến thức đã học vào giải bài toán.
II. Chuẩn bị : 2 đề và ma trận
Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Đa giác. Đa giác đều

Biết cách tính số đường chéo của một đa giác bất kì

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
2
=20%
1
2
=20%

Diện tích hình chữ nhật,hình vuông
Biết tính diện tích hình bình hành

Biết tính diện tích hình chữ nhật

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5%

1
0,5
5%

2
1
=10%

Diện tích hình thoi

Tính diện tích hình thoi

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

2
2,5
25%
2
2,5
25%

Diện tích tam giác

Biết cách tính diện tích tam giác

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
1,5
15%
1
1,5
15%

Diện tích hình đa giác, hình thang,hình bình hành

Biết tính diện tích tứ giác có hai đường chéo vuông góc;
Tính diện tích hình thang
Vận dụng công thức tính diện tích hình thang tính chiều cao của hình thang

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
0,5
5%
1
2
20 %
1
0,5
5%

3
3
=30%

Tổng :câu
điểm
Tỉ lệ %
1
0,5điểm
=5%

2
1
10 %
1
2
20 %
1
0,5
=5%
4
6
=60%
8
10điểm
=100%

Đề 1
I. Trắc nghiệm(2 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án em cho là đúng nhất
1. Diện tích hình bình hành có cạnh 5cm và chiều cao tương ứng bằng 3,5cm là:
A. 17,5cm2 B. 35cm2 C.8,5cm2 D.Một kết quả khác
2. Diện tích hình nhật ABCD có đường chéo AC=5cm và cạnh AD= 4cm là :
A. 10 cm2 B. 12 cm2 C. 16 cm2 D. Kết quả khác
3. Cho hình thang có diện tích 52 cm2, đường trung bình 13 cm ờng cao bằng :
A. 4cm2 B.2 cm2 C. 8 cm2 D. Kết quả khác
4. Diện tích tứ giác có hai đường chéo là 4,5cm; 12cm và hai đường chéo vuông góc với nhau là:
A. 16,5 cm2 B. 33 cm2 C. 27 cm2 D. Kết quả khác
II. Tự luận
Câu 1: (3 )
a)Tính diện tích của một hình thoi có cạnh bằng 5cm và góc nhọn bằng 30o
b)Cho tam giác ABC vuông tại A có AB=4,5cm ;AC=6cm.
Tính đường cao AH của tam giác đó.
Câu 2: (2điểm). Đa giác nào có số đường chéo gấp 2,5 lần số cạnh.
Câu 3:((2 điểm )
Tính diện tích của hình thang ABCD biết , AB= 3cm,BC=5cm, CD= 6cm.
Câu 4: (1điểm)
Tính diện tích hình thoi có cạnh bằng 12cm,

Hỏi và đáp