kiem tra chuong ô – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về kiem tra chuong ô, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA CHƯƠNG 4
MÔN TOÁN
THỜI GIAN :45 PHÚT
GV: TRẦN THỊ HỒNG HẠNH

Bài 1 : Giải các phương trình sau : (3điểm)
a).
b).
c).

Bài 2: trên cùng một mặt phẳng tọa độ : (2điểm)

y=2×2 và y = – x +3

Bài 3 : Tìm hai số u; v biết:
u + v = 8 và u.v = 15

Bài 4: Cho phương trình x2 – 2(m-2)x – 6m = 0 (ẩn x) : (2điểm)
a) Chứng minh rằng phương trình có 2 nghiệm phân biệt với mọi m
b) Gọi x1 ; x2 là nghiệm của phương trình. Hãy tính A = x12 + x12 theo m
từ đó tìm giá trị nhỏ nhất của A.

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Câu
Hướng dẫn chấm
Điểm

1

Bài 1 : Giải các phương trình sau : (3điểm)
Giải đúng mỗi phương trình
1).
2).
3).

1
1
1

2
Bài 2: trên cùng một mặt phẳng tọa độ : (2điểm)
Vẽ đúng mỗi đồ thị
y=2×2
y x +3

1
1

3
Hai số u, v là nghiệm của phương trình bậc hai: x2 – 8x + 15 = 0

Suy ra u = 5 và v = 3 hoặc u = 3 và v = 5

1
0.5

0.5

0.5

0.5

4
Bài 4: Cho phương trình x2 – 2(m-2)x – 6m = 0 (ẩn x) : (2điểm)
a) Chứng minh rằng phương trình có 2 nghiệm phân biệt với mọi m

b) Gọi x1 ; x2 là nghiệm của phương trình. Hãy tính A = x12 + x12 theo m
từ đó tìm giá trị nhỏ nhất của A.
-Tính được tổng tích
-tính được A = x12 + x12 =( x1 + x1)2 – 2 x1 x1
-tính được giá trị nhỏ nhất là 15

0, 5

0, 5

0,25
0,25
0.5

Hỏi và đáp