kiem tra chuong IV_DS9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về kiem tra chuong IV_DS9, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS TÂN HỘI
KHẢO SÁT HSG TOÁN HÌNH LẦN 1
Thời gian: 120’ (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: Cho tam giác ABC nhọn và đường cao AH. Gọi E và F lần lượt là điểm đối xứng của H qua AB và AC. EF cắt AC tại N. Chứng minh NC song song với EH.
Câu 2: Cho tam giác ABC, vẽ tam giác ACE vuông cân tại C (A, E thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ BC). Đường cao AH của tam giác ABC và đường cao CK của tam giác BCE cắt nhau tại N. Chứng minh AN = BC.
Câu 3: Cho tam giác ABC, trọng tâm G. Đường thẳng d thay đổi qua G cắt hai cạnh AB, AC lần lượt tại D và E. Chứng minh luôn không đổi.
Câu 4: Cho tam giác ABC, AB < AC. Trên hai cạnh AB và AC lần lượt lấy hai điểm D, E sao cho BD = CE. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC, DE. Kẻ phân giác AF của góc BAC. Chứng minh MN // AF

—————Hết—————

Hỏi và đáp