kiểm tra chương IV K9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về kiểm tra chương IV K9, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tiết 59 KIỂM TRA 1 TIẾT
Ngày kiểm tra : Môn : ĐẠI SỐ 9 (Đề A)

I/ MỤC TIÊU :
* Kiểm tra khả năng lĩnh hội kiến thức của học sinh về :
-Tính chất và đồ thị của hàm số y = ax2 (a ≠ 0)
– Phương trình bậc hai môt ẩn .
– Hệ thưc Vi-ét và ứng dụng .
* Mức độ từ nhận biết đến thông hiểu và vận dụng .

II/ MA TRẬN ĐỀ :
NỘI DUNG
NHẬN BIẾT
THÔNG HIỂU
VẬN DỤNG
TỔNG

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Tính chất và đồ thị của hàm số y = ax2
(a ≠ 0)
1

0,5
1

1
1

0,5

1

0,5
2

1

6

3,5

Phương trình bậc hai một ẩn .
1

0,5

1

0,5
1

2

1

1
4

4

Hệ thưc Vi-ét và ứng dụng

1

0,5

1

2
2

2,5

TỔNG
3
2
4
3,5
4
4,5
12
10

III/ NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA :

A/ TRẮC NGHIỆM : (3điểm) Chọn kết quả đúng nhất
Câu1 : cho hàm số y= x2. Kết luận nào sau đây là đúng :
A . Hàm số luôn luôn đồng biến ; B. Hàm số luôn luôn nghịch biến ;
C . Hàm số đồng biến khi x>0 và nghịch biến khi x< 0
D. Hàm số đồng biến khi x 0
Câu2 : Nghiệm số của phương trình -4×2 + 9 = 0 là :
A . x= ; B . x ; C . x = ; D. Vô nghiệm
Câu3: Tổng hai nghiệm của PT: 2×2 +5x +3 = 0 là :
A. ; B. ; C. ; D. Không tìm được

Câu4: Cho phương trình bậc hai : ax2 + bx + c = 0 ( a 0 ):
1.Phương trình có hai nghiệm trái dấu 0
2.Phương trình có hai nghiệm cùng dấu
3.Phương trình có hai nghiệm cùng dương
4.Phương trình có hai nghiệm cùng âm
Trong các câu trên :
A. Chỉ có câu1 đúng ; B. Chỉ có câu 2 đúng ; C. Chỉ có câu 3 đúng ; D. Không có câu nào sai.
Câu 5 : Với giá trị nào của a thì phương trình : x2+ x – a = 0 có hai nghiệm phân biệt :
A. a >; B . a ; D. a <
Câu 6: Điểm M(-2;-2)thuộc hàm số nào sau đây :
A. y = -x2 ; B . y = x2 ; C. y = ; D. y =

B/ TỰ LUẬN: (7điểm )
Bài1: (4đ) Cho hàm số y = f(x) = x2 có đồ thị là (P) và đường thẳng(D): y= -x +2
a) Vẽ (P) và (D) trên cùng một hệ trục toạ độ
b)Tìm toạ độ giao điểm của (D) và (P) bằng đồ thị và phếp tính.
c)Không tính giá trị của hàm số hãy so sánh f(1và f(

Bài 2 :(3đ) Cho PT : x2 -2x –m2 -4 =0 (*)
a) Giải phương trình khi m = -2
b)Chứng tỏ rằng phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m .
c) Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình (*), tìm m để x21+x22 = 20.

IV/ ĐÁP ÁN

I/ TRẮC NGHIỆM : (3điểm) mỗi câu đúng đạt 0,5điểm

Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
D
B
A
D
A
C

II/ TỰ LUẬN : (7 điểm)
Bài 1 : (4đ)
a) *Bảng giá trị của hàm số

Hỏi và đáp