KIỂM TRA CHƯƠNG IV HÌNH HỌC 9 (CÓ ĐÁP ÁN RẤT RÕ RÀNG) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về KIỂM TRA CHƯƠNG IV HÌNH HỌC 9 (CÓ ĐÁP ÁN RẤT RÕ RÀNG), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn: Ngày dạy:02/05/2006
Tiết: 66 KIỂM TRA CHƯƠNG IV (HÌNH HỌC)
I. MỤC TIÊU:
– Kiến thức: Kiểm tra HS các kiến thức về hình trụ, hình nón, hình cầu, vận dụng tính các yếu tố liên quan đến các hình này.
– Kĩ năng: Kiểm tra HS kĩ năng tính toán, vận dụng các công thức vào tính toán.
– Thái độ: Rèn HS tính độc lập trong công việc, khả năng tính toán linh hoạt, tư duy, lôgíc.
II. NỘI DUNG KIỂM TRA:
1.Trắc nghiệm khách quan: (4đ)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trước kết quả đúng:
Câu 1: Khi quay một hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định của nó ta được:
Một hình nón B.Một hình trụ C. Một hình cầu D. Một hình nón cụt
Câu 2: Công thức tính diện tích xung quanh của hình trụ là:
A. B. C.
Câu 3: Cho tam giác ABC vuông tại A, AC = 3cm, AB = 4cm. Quay tam giác đó một vong quanh cạnh AB ta được một hình nón. Diện tích xung quanh của hình nón là:
20(cm2) B. 48(cm2) C. 15(cm2) D. 64(cm2)
Câu 4: Cắt hình nón cụt bởi một mặt phẳng song song với đường cao, ta được:
Một hình chữ nhật B. một hình thang cân C.một hình thang D. một hình thang vuông
Câu 5: Một mặt cầu có diện tích 1256cm2 . Bán kính mặt cầu đó là:
100cm B.50cm C.10cm D.20cm
Câu 6.Một hình nón có bán kính đáy 7cm, đường sinh 10cm. Diện tích toàn phần của hình nón là: (tính với = )
374cm2 B.220cm2 C. 154cm2 D. cả 3 kết quả đều sai
Câu 7. Đánh dấu “x” vào ô đúng (Đ), sai (S) tương ứng với các khẳng định sau:
khẳng định
Đúng
Sai

a) Khi quay một tam giác vuông một vòng quanh cạnh huyền của nó ta được một hình nón

b) Thể tích hình nón bằng thể tích hình trụ nếu chúng có cùng chiều cao và cùng đáy.

2. Tự luận: (6đ)
Một hình trụ có bán kính của đường tròn đáy bằng 7cm, diện tích xung quanh của hình trụ là 440cm2(lấy ). Tính:
cao hình .
tích tồn hình . R
tích hình

Hỏi và đáp