Kiem tra chuong IV DS8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Kiem tra chuong IV DS8, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS……………………………
Lớp:………………………………………….
Họ và tên:………………………………….
KIỂM TRA CHƯƠNG IV
Môn: Đại số 8 – Thời gian 45 phút
(Không kể phát đề)
ĐIỂM

ĐỀ KIỂM TRA:
I>TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3 điểm)
Khoanh tròn chữ cái của đáp án đúng trong các câu sau:
Câu 1: Bất phương trình nào dưới đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn
A. 0x+3>0
B. x2+1>0
C. 10
B. 5x >-10
C. 5x < 10
D. x < -10

Câu 4: Các giá tri của x nào sau đây là nghiệm của bất phương trình: x2 + 2x >5
A. x = – 3
B. x = 3
C. x = 1
D. x = -2

Câu 5: Bất phương trình 2 – 3x 0 có nghiệm là:
A.
B.
C.
D.

Câu 6: Cho a >b. Khi đó:
A. a + 2 >b + 2
B. – 3a – 4 >- 3b – 4
C. 3a + 1 < 3b + 1
D. 5a + 3 < 5b + 3

II>TỰ LUẬN: (7 điểm) Bài 1: (3 điểm)
Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
a) 3x + 5 < 14;
b) 3x -3 < x + 9;
Bài 2: (3 điểm) Giải các bất phương trình sau
c) 3x – 2(x + 1) >5x + 4(x – 6);
d)
Bài 3: (1 điểm) : Cho a < b và c < d. Chứng tỏ rằng a + c < b + d.

ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM – BIỂU ĐIỂM
I>TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3 điểm) Mỗi câu đúng 0.5đ
Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
D
B
C
B
A
A

II>TỰ LUẬN: (7 điểm)
Bài 1: (3điểm)
a) 3x + 5 < 14
( 3x < 14 – 5
( 3x < 9
( x < 3 0 3
Biểu diễn đúng tập nghiệm trên trục số:
b) 3x -3 x + 9
( 3x – x 9 +3
( 2x 12
( x6 0 6
Biểu Biểu diễn đúng tập nghiệm trên trục số:

Bài 2: (3 điểm)
c) 3x – 2(x + 1) >5x + 4(x – 6)
( 3x – 2x – 2 > 5x + 4x – 24
( 3x – 2x – 5x – 4x > – 24 + 2
( – 8x > – 22 ( x <

0,25
0,25
(0.5đ)
(0.5đ)

(0.25đ)
(0.25đ)
(0.5đ)
(0.5đ)

(0.25đ)
(0.25đ)
(0.5đ)
(0.5đ)

(0.25đ)

(0.5đ)
(0.25đ)
(0.5đ)

Bài 3 (1 điểm) Từ a < b, cộng c vào hai vế của BĐT này , ta được:
a + c < b + c (1)
Từ c < d, cộng b vào hai vế của BĐT này , ta được:
b + c < b + d (2)
(1) và (2), theo tính chất bắc cầu, ta được:
a + c < b + d (đpcm)

(0.25đ)

(0.25đ)
(0,)

Hỏi và đáp