Kiểm tra chương IV (ĐS 8) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Kiểm tra chương IV (ĐS 8), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

HỌ VÀ TÊN:…………………… KIỂM TRA 1
Lớp 8B Môn: Đại số

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Khẳng định nào sau đây đúng?
A. ((5).3 ( 16 ; B. ((5) + 3 ( 1;
C. 15 + ((3) >18 + ((3); D. 5.((2) < 7.((2).
Câu 2: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn ?
A. 0x – 3 0.
Câu 3: Giá trị x = 5 là một nghiệm của bất phương trình:
A . 3x + 5 >20; B . x – 13 > 5 – 2x; C . 3x + 2 1.
Câu 4: Hình vẽ bên dưới biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào sau đây:

A. x > 3; B. x < 3; C. x ( 3; D. x ( 3.
Câu 5: Cho a >b, hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:
A. 3a – 5 < 3b – 5 ; B. – 2a < – 2b ;
C. 5a + 1 (4 – 2b.
Câu 6: Khi x < thì kết quả rút gọn của biểu thức – 1 là :
A. –3x + 1; B. 3x + 1; C. – 3x ; D. –3x – 2 .
II. Phần tự luận (7 điểm):
Câu 1 (3 điểm): Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình trên trục số:
a) b)(x + 3)2 > 6x + 13
Câu 2 (3 điểm): Giải các phương trình:
a) b)
Câu 3 (1 điểm): Giải phương trình .
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

I . PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Mỗi câu chọn đúng cho 0,5 điểm:

Câu
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6

Đáp án
A
D
C
D
B
C

II . PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1 (3 điểm): Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình trên trục số:
a)

Vậy nghiệm của bất phương trình là

b)

Câu 2 (3 điểm): Giải các phương trình:
a)
* Với x 3x + 1 0 phương trình đã cho trở thành
3(3x + 1) + 4 = 13 9x = 6 x = (thỏa mãn)
* Với x < 3x + 1 < 0 phương trình đã cho trở thành
3(-3x – 1) + 4 = 13 – 9x = 12 x = (thỏa mãn)
Vậy tập nghiệm của phương trình là S =
b)
* Với phương trình đã cho trở thành
4(x + 5) – 3(2x – 1) = 10 -2x = -13 x = (thỏa mãn)
* Với phương trình đã cho trở thành
4(x + 5) – 3(1– 2x) = 10 10x = -7 x = (thỏa mãn)
Vậy tập nghiệm của phương trình là S =

Câu 3 (1 điểm): .
* Với x < -1 phương trình đã cho trở thành
– x – 1 + 1 – x = 2 -2x = 2 x = – 1 (Loại)
* Với phương trình đã cho trở thành
x + 1+ 1 – x = 2 0x = 0 có vô số nghiệm thuộc khoảng đang xét.
* Với x >1 phương trình đã cho trở thành
x + 1 + x – 1 = 2 2x = 2 x = 1 (loại)
Vậy nghiệm của phương trình là .

Hỏi và đáp