KIEM TRA CHUONG IV DAI SO 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về KIEM TRA CHUONG IV DAI SO 7, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS VÕ THỊ SÁU ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG IV
LỚP: 7…. Môn: Đại Số 7
Họ và tên: …………………………….. (Thời gian 45 phút không kể thời gian giao đề)
Câu 1 : Đa thức là gì ? Đơn thức là gì ? Cho ví dụ về một đa thức của một biến x ( không phải là đơn thức) có bậc lần lượt la 2; 3
Câu 2: Cho đa thức :
P(x) = 4×4 + 2×3 – x4 – x2 + 2×2 – 3×4 – x + 5
a) Thu gọn và sắp xếp đa thức theo lũy thừa giảm dân của biến
b) Tính P(-1);
Câu 3: Cho A(x) = 2×3 + 2x – 3×2 + 1
B(x) = 2×2 + 3×3 – x – 5
Tính A(x) + B(x) và A(x) – B(x)
Câu 4 :
a) Trong các số –1; 0; 1; 2 số nào là nghiệm của đa thức
b) Tìm nghiệm của đa thức M(x) = 2x – 10 và N(x) = (x-2) (x+3)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.