Kiểm tra chương IV co MT moi – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về Kiểm tra chương IV co MT moi, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

T. 65 KIỂM TRA CHƯƠNG IV.
Soạn: 08/04/2012 Kiểm tra: 9A: ………….. 9B: ……………….
A. Mục tiêu
KT: Kiểm tra mức độ hiểu, biết và vận dụng các kiến thức cơ bản trong chương.
KN: Kiểm tra KN giải pt bậc hai 1 ẩn, vận dụng hệ thức Vi ét, giải pt đưa về pt bậc hai, giải bài toán bằng cách lập pt, trình bày bài.
TĐ: Kiểm tra tính tự giác trong khi làm bài kt.
B. Chuẩn bị
Giáo viên: Ra đề kiểm tra
1 – Thiết lập ma trận:
Hình thức: TL

Ma trận nhận thức kiểm tra một tiết (5)
Chủ đề hoặc mạch kiến thức, kĩ năng
Số
tiết
Tầm quan trọng
Trọng số
Tổng điểm
Điểm 10

Chương IV. Hàm số y = ax2 (a ( 0).
Phương trình bậc hai một ẩn số (24tiết)

§1. Hàm số y = ax2 (a ( 0).
§2. Đồ thị của hàm số y = ax2 (a ( 0).
2
15,4
2
31
1,3

§3. Phương trình bậc hai một ẩn số. §4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai. §5. Công thức nghiệm thu gọn.
4
30,8
2,3
71
3

§6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng.
§7. Phương trình quy về phương trình bậc hai.
4
30,8
2,6
80
3,3

§8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình.
3
23
2,5
57
2,4

Kiểm tra chương IV.
13
100

239
10.0

Ma trận đề kiểm tra một tiết (5)
Chủ đề hoặc mạch kiến thức, kĩ năng
Mức độ nhận thức – Hình thức câu hỏi
Tổng điểm

1
2
3
4

§1. Hàm số y = ax2 (a ( 0).
§2. Đồ thị của hàm số y = ax2 (a ( 0).

Câu 1
1.5

1.5

§3. Phương trình bậc hai một ẩn số. §4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai. §5. Công thức nghiệm thu gọn.
Câu 2
1.5
Câu 3a
1.5

3

§6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng.
§7. Phương trình quy về phương trình bậc hai.

Câu3c
1,5
Câu 3b
1,5

3

§8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Câu 4
2.5

2.5

: Số câu
Số điểm
1
1.5
2
3
2
4
1
1,5
6
10

BẢNG MÔ TẢ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN CÂU HỎI, BÀI TẬP
Câu 1. Vẽ đồ thị của hàm số y = ax2 ( a0) ( a nguyên, – 5 < a < 5)
Câu 2.
Nhận biết một phương trình là phương trình bậc hai, xác định hệ số a, b, c của phương trình bậc hai.
Câu 3.
a) Giải phương trình bậc hai với các hệ số nguyên.
b) Cho phương trình bậc hai có chứa tham số m. Tìm m để phương trình có 2 nghiệm thỏa mãn điều kiện cho trước.
c) Giải phương trình trùng phương hoặc phương trình có chứa căn bậc hai bằng cách đặt ẩn phụ đưa về phương trình bậc hai đối với ẩn phụ
Câu 4. Giải bài toán về hình học, chuyển động hoặc các bài toán về số bằng cách lập phương trình bậc hai.

2. Đề kiểm tra (Mỗi HS 01 đề).

Bài 1 : (1,5 điểm)
Vẽ đồ thị của hàm số y = – x2.
Bài 2: (1,5 điểm)
Cho các phươnng trình sau:
3x – 4 + x2 ;
– 3×2 + 2×3;
5×2 – 2;
4x + x2.
Phương trình nào là phương trình bậc hai một ẩn? Hãy xác định các hệ

Hỏi và đáp