KIEM TRA CHUONG IV – 2 de – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về KIEM TRA CHUONG IV – 2 de, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD&ĐT AN LÃO ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS QUỐC TUẤN MÔN: ĐẠI SỐ 8
ĐỀ SỐ 1 Họ và tên:………………………….Lớp:………..

Đề bài:
A.Phần trắc nghiệm(3 đ) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1:Bất phương trình nào dưới đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn?
A. – 1 >0
B. +2 < 0
C. 2×2 + 3 >0
D. 0x + 1 >0

Câu 2:Cho bất phương trình: – 4x + 12 >0 , phép biến đổi nào sau đây là đúng?
A. 4x >- 12
B. 4x < 12
C.4x>12
D. x9
B.-5x>4x+1
C. x-2×5-x

Câu 5: Phương trình có tập nghiệm là?
A. -6; 12
B. 6
C. 12
D. -12

Câu 6: Cho khi đó x nhận giá trị:
A. x>0
B. xb chứng minh 2a+3 >2b+3?
b.Cho -3a-1 >-3b-1 so sánh a và b?
c.Biết 3-4a < 5c+2 và 5c-1 x2 + 1 D. (x – 1)2 2x
2. Nghiệm của phương trình : là:
A. x = 1 B. x = 1 và x = – 1 C. x = – 1 D. Tất cả đều sai
3. Cho a < b . Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai ?
A. a – 2 4 – 2b C. 2010 a < 2010 b D.
4. Bất phương trình nào sau đây không tương đương với bất phương trình 3 – x < 7
A. 6 – x < 10 B. x – 3 < 7 C. 6 – 2x – 4
5. Nếu -2a >-2b thì :
A. a b D. a ≤ b
6. Hình vẽ sau biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình :
A. x >0 B. x > -5 C. x – 5 D. x -5
B.Tự luận(7 đ)
Bài 1(2 đ ): a.Cho a>b chứng minh 3a – 5 >3b – 5?
b.Cho -2a + 1 >-2b +1 so sánh a và b?
c.Biết 3-4a < 5c

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.