kiểm tra chương III tiết 56 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về kiểm tra chương III tiết 56, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA:
Môn: ĐẠI SỐ 8

I/ Phần trắc nghiệm: (3 điểm)
(Mỗi câu sau chọn một phương án đúng để trả lời)
Câu 1: Phương trình: có nghiệm là:
A. B. C. D.
Câu 2: Phương trình: tương đương với phương trình nào sau đây?
A. B. C. D..
Câu 3: Điều kiện của phương trình: là:
A. B. C. D.
Câu 4: Số tự nhiên có hai chữ số, số hàng đơn vị gấp đôi chữ số hàng chục. Biết chữ số hàng chục là 3. Vậy số đó là:
A. 23 B. 36 C. 39 D. 63
Câu 5: Chiều rộng của một cái sân hình chữ nhật là x (m) với (x >0) chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Diện tích của sân là:
A. 3x (m2) B. 3×2 (m2) C. 3 + x2 (m2) D. 4 x (m2).
Câu 6: Một người đi xe đạp với vận tốc là 12 km/h, thời gian để người đó đi được quãng đường dài x (km) là:
A. 12x (h) B. (h) C. (h) D. (h).
II/ Phần tự luận: (7 điểm)
Câu 1: (4 điểm)
Giải phương trình sau:
a) b)
c) c).
Câu 2: (3 điểm)
Một phân số có mẫu số lớn hơn tử số là 15 đơn vị. Nếu tăng tử số thên 3 đơn vị, giảm mẫu số đi 2 đơn vị thì ta được phân số bằng . Tìm phân số đã cho?

*** Hết ***

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Môn: ĐẠI SỐ 8

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3điểm)
(Mỗi câu; mỗi ý đúng được 0,5 điểm)
1. D 2. B 3. C 4. B 5. B 6. B
II. TỰ LUẬN (7điểm)

a)

Vậy phương trình có nghiệm
0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

Câu 1
b)

Vậy phương trình có nghiệm
0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

c)
Điều kiện:

Vậy phương trình có nghiệm:
0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm
0,25 điểm

d)

Vậy phương trình có nghiệm:
0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

Câu 2:

Gọi tử phân số là x (Điều kiện x).
Ta có phân số lúc đầu: ()
Theo bài toán ta có phương trình:

Vậy phân số cần tìm:
0,5 điểm

0,5 điểm

1 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.