Kiểm tra chương III- Tiết 55 có ma trận và đáp án năm 2010-2011 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về Kiểm tra chương III- Tiết 55 có ma trận và đáp án năm
2010-2011
, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

I Ma trận
Nội dung
chủ đề

Các mức độ cần đánh giá

Tổng

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TL

Phương trình bậc nhất
0,5đ

2.5đ

Phương trình
( tích- chứa ẩn ở mẫu)

0,5đ

1
4.5đ

Giải bài toán bằng cách
lập phương trình


Tổng
0,5đ

0,5đ


10đ

II. Đề bài: (Cho HS lớp 8A)
Câu 1(1đ): Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau
a/ Phương trình: 2x + 6 = 0 có nghiệm là:
A. x= 3 B. x= -3 C. x= 2 D. x= -1
b/ Phương trìnhcó ĐKXĐ là:
A. x≠ 2 và x≠ 1 B. x≠ -2 và x≠ -1 C. x≠ 1 và x≠ -1 D. x≠ 2 và x≠ -1
Câu 2 (5đ): Giải phương trình:
a) 2x – 3 – 3(1-x) = 2 +x b/ c)
Câu 3 (3đ): Bạn Nam đi xe đạp từ nhà ra tới thành phố Hải Dương với vận tốc trung bình là 15 km/h. Lúc về bạn Nam đi với vận tốc trung bình 12 km/h, nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 22 phút. Tính độ dài quãng đường từ nhà bạn đọc Nam tới thành phố Hải Dương.
Câu 4 (1đ) Giải phương trình sau: (x2 – 5x)2 – 2 (x2- 5x) – 24 = 0
III. Đáp án – biểu điểm:
Câu 1: (1đ) Chọn a/ B ; b/ C
Câu 2: (6đ)
a) 2x – 3 – 3(1-x) = 2 +x
( 2x+3x –x = 2+6 (0.5đ)
( 4x = 8 (0.5đ)
( x= 2 (0.75đ)
Vậy phương trình có
tập nghiệm S = 2 (0.25đ)

b)

Vậy tập nghiệm của phương trình0.25đ)

c/ (1) ĐKXĐ: x7; x3/2 (0.5đ)
(0.5đ)

(Thoả mãn ĐK) (0.75đ) Vậy phương trình có tập nghiệm là S(0.25đ)
Câu 3 (3đ) Gọi quãng đường từ nhà các bạn Nam tới thành phố Hải Dương là x (km) (x>0) (0,5đ)
Thời gian bạn đọc Nam đi là: (giờ) (0,5đ)
Thời gian các bạn Nam về là : (giờ) (0,5đ)
Đổi 22 phút = (giờ)
Ta có phương trình: (0,5đ)
Giải phương trình ta có x = 22 (0.5đ)
Vậy quãng đường từ nhà bạn Hương tới TP Hải Dương là 22 (km) (0,5đ)
Câu4: (x2 – 5x)2 – 2 (x2- 5x) – 24 = 0
Đặt ẩn phụ t= x2- 5x ta có t2- 2t – 24 = 0 ( (t-6)(t+4) = 0 ( t= 6 hoặc t = -4
+/ t = 6 ( x2- 5x = 6 ( x2- 5x-6=0 ( (x+1)(x-6) =0( x= -1 hoặc x= 6
+/ t = -4 ( x2- 5x = -4 ( x2- 5x+ 4 =0 ( (

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.