KIEM TRA CHUONG III – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 6

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về KIEM TRA CHUONG III, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA III
Môn : TOÁN6
I.TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
* Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:
Câu 1: Cho thì x có giá trị là:
a) –5 b) –145 c) –45 d) 45
Câu 2: Hỗn số viết dưới dạng phân số là:
a) b) c) d)
Câu 3: Trong các phân số sau phân số nào là phân số tối giản
a) b) c) d)
Câu 4: của x là 30 thì x bằng:
a) 10 b) 45 c) 50 d) 5
Câu 5: . Khi viết ra phân số ta được :
A. B. C. D.
Câu 6: . Biết : x = 13 . Số x bằng :
A. B. C. D.
II.TỰ LUẬN: (7 điểm)
Bài 7: Thực hiện phép tính : (2 đ)
a) b)
Bài 8: Tìm x: (1 đ)

Bài 9: (1 đ) Một cửa hàng có 96 tấn gạo, ngày thứ nhất bán được số gạo đó. Hỏi cửa hàng còlại bao nhiêu tấn gạo?
Bài 10: (2 đ) :Tính giá trị của biểu thức A = – ( + ) ; B = ( + ) –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.