Kiểm tra chương III số học 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Kiểm tra chương III số học 8, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III
Môn: Đại số 8
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)
Họ và tên: ……………………………….. Ngày .…. Tháng 2 Năm 2011
Điểm
Lời phê của thầy cô giáo

ĐỀ SỐ 4
A. Trắc nghiệm: (2 điểm) Hãy chọn câu trả lời đúng:
1. Trong các phương trình sau, phương trình bậc nhất 1 ẩn là:
A. 3y + 1 = 0 ; B. ; C. 3×2 – 1 = 0; D. x + y = 0
2. Phương trình 2x + 4 = 0 tương đương với phương trình:
A. 6x + 4 = 0 ; B. 2x – 4 = 0; C. 4x + 8 = 0; D. 4x – 8 = 0
Phương trình 7 + 2x = 22 – x có tập nghiệm là:
A. S = ; B. S = ; C. S = ; D. S =
4. Điều kiện xác định của phương trình là:
A. x 3; B. x 9; C. x 3 hoặc x -3; D. x 3 và x -3
Tự luận: (8 điểm)
Câu 1: (3 điểm): Giải phương trình:
a)
2×3 – 5×2 + 3x = 0

Câu 2: (3 điểm): Bạn Sơn đi xe đạp từ nhà đến thành phố Hà Nội với vận tốc trung bình là 15 km/h. Lúc về Sơn đi với vận tốc trung bình là 12 km/h, nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 22 phút. Tính độ dài quãng đường từ nhà bạn đọc Sơn đến thành phố Hà Nội
Câu 3: (2 điểm): Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = .
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.