Kiểm tra chương III (Số 6 tiết 93), có đáp án – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Kiểm tra chương III (Số 6 tiết 93), có đáp án, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD – ĐT MAI SƠN
Trường THCS Chất Lượng Cao
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III
Môn: Toán
Thời gian: 45 phút
A. TRẮC NGHIỆM.
Câu 1: Trong các cách viết sau, cách viết nào cho ta phân số:
a/
b/
c/
d/

Câu 2. Lấy nhân với hai lần số nghịch đảo của nó thì ta được:
a/
b/
c/ – 2
d/ 2

Câu 3: Cho , thế thì ta phải có:
a/a = 0, b, c, d 0
b/ = 0, c, d tuỳ ý

c/ a = b = c = 0
d/ a = 0, b = 0, c, d 0

Câu 4: Chọn câu trả lời đúng. Tập hợp M các số nguyên x thoả mãn: là:
a/ M = -7; – 6; – 5; – 4
b/ M = -7; – 6; – 5;

c/ M = – 6; – 5; – 4
d/ M = – 6; – 5

B. T Ự LUẬN
Câu 1: Rút gọn các phân số sau:
a/ b/ c/
Câu 2; Tìm x biết:
a/ b/
Câu 3: Tính giá trị của biểu thức:
A =
B =
Câu 4: Một lớp có 45 học sinh. Khi thầy giáo trả bài kiểm tra môn toán thì số bài đạt điểm giỏi bằng tổng số bài. Số bài đạt điểm khá bằng số bài còn lại. Tính số bạn đạt điểm trung bình cần phải phấn đấu hơn nữa trong các bài kiểm tra sau này?

ĐÁP ÁN:
A. Trắc nghiệm
Câu 1: c) câu 2: d) câu 3 : a) câu 4: a)
B. Tự luận:
Câu 1: a/ = b/ = c/ =
Câu 2: a/

b/

Câu 3: A =

B =

Câu 4: Số bài đạt điểm giỏi là :
.45 = 15 (bài)
Số bài đạt điểm khá là:
= 27 (bài)
Số bạn đọc đạt điểm trung bình là:
45 = (15 + 27) = 3 (bạn)
Đáp số 3 các bạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.