Kiem tra chuong III (Hinh hoc) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về Kiem tra chuong III (Hinh hoc), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phần I: Trắc nghiệm khách quan:
Câu 1: Cho ( RQS có: RQ= 6 cm; QS= 7 cm; RS= 5cm. Kết luận nào sau đây đúng?
A. ((
B. ((
C. ((
D. ((

Câu 2: Cho hình vẽ bên biết rằng:MH (HL,
HL( HK. Kết luận nào sau đây đúng?
A.MH( MK
B.ML(MH

C.MK(ML
D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 3: Chọn câu trả lời đúng:
Tam giác cân có độ dài hai cạnh là 5cm, 11 cm
thì chu vi tam giác đó là:
A. 27 cm
B. 21 cm
C. Cả A, B, C đều đúng
D. Cả A, B, C đều sai

Câu 4: Chọn câu đúng
Cho . Oz là tia phân giác , M là điểm trên tia Oz sao cho khoảng cách từ M đến cạnh Oy là 5 cm. Khoảng cách từ M đến cạnh Ox là:
A. 10 cm
B.5 cm
C.30 cm
D. 12 cm

Câu 5: Cho ( MNK, các phân giác MP, NQ, KS cắt nhau tia G. Kết luận nào sau đây đúng?
A. GM= GN= GK
B.MG= MP
C.GP= GQ= GS
D.Cả A, B, C đều sai

Câu 6: Cho ( ABC cân tại A, AH là đường phân giác. Biết AB= 10 cm, BC=16 cm. G là trọng tâm của (ABC. Kết luận nào sau đây đúng:
A. AG= 4 cm
B. GH= 2 cm
C. AH= 6 cm
D. Cả A, B, C đều đúng

Phần II: Tự luận:
Câu 7: Cho (ABC có , vẽ trung tuyến AM. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME= AM. Chứng minh rằng:
(ABM = (ECM.
AC>CE.

Câu 8: Gọi I là giao điểm các phân giác trong của tam giác ABC, O là giao điểm của ba đường trung trực của tam giác đó. Biết rằng BC là đường trung trực của OI. Tìm số đo các góc của (ABC.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.