Kiểm tra chương III Hình Học 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Kiểm tra chương III Hình Học 9, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA CHƯƠNG III HÌNH HỌC 9
ChươngIII : Góc với đường tròn
Thời gian: 45 phút

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biêt
Thông hiểu
Vận dung
Cộng

Cấp độ Thấp
Cấp độ Cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Các góc liên quan với đường tròn. Liên hệ giữa cung và dây
Nhận biết được công thức tính các góc liên quan với đường tròn.
Hiểu được công thức tính các góc liên quan đến đường tròn với số đo cung tròn, dây cung. Vẽ được hình
Vận dụng các được góc liên quan đến đường tròn để giải bài tập

Số câu :
Số điểm:
Tỉ lệ %:
1
0,5đ
5%

1
0,5đ
5%
1
2,0đ
20%

1
2,0đ
20%

4
5,0đ
50%

2. Tứ giác nội tiếp. Đường tròn nội tiếp.đường tròn ngoại tiếp. Cung chứa góc
Nhận biết được định lí thuận , đảo về tứ giác nội tiếp, mối liên hệ giữa độ dài cạnh của đa giác đều nội tiếp, ngoại tiếp đường tròn với bán kính.

Vận dụng được các định lí để giải bài tập liên quan đế tứ giác nội tiếp, cung chứa góc.
Vận dụng được các kiến thức về tứ
giác nội tiếp, đường tròn nội tiếp, đường tròn ngoại tiếp, cung chứa góc để giải bài toán nâng cao.

Số câu :
Số điểm:
Tỉ lệ %:
2
1,0đ
10%

1
1,0đ
10%

1
1,0đ
10%
4
3,0đ
20%

3. Độ dài đường tròn, cung tròn ; diện tích hình tròn, diện tích hình quạt tròn.
Nhận biết được công thức tính độ dài đường tròn, cung tròn, diện tích hình tròn , hình quạt tròn
Hiểu được công thức tính độ dài cung tròn, diện tích hình tròn , hình quạt tròn để tính các yếu tố của đường tròn trong trường hợp đơn giản.
Vận dụng được công thức tính độ dài đường tròn để giải bài tập

Số câu :
Số điểm:
Tỉ lệ %:
1
0,5đ
5%

1
0,5đ
5%

1
1,0đ
10%

3
2,0đ
20%

Tổng số câu:
Tổng số điểm:
Tỉ lệ %:
4
2,0đ
20%
3
3,0đ
30%
3
4,0đ
40%
1
1,0đ
10%
11
10,0đ
100%

KIỂM TRA CHƯƠNG III HÌNH HỌC 9
Chương : Góc với đường tròn
Thời gian: 45 phút

A)Phần trắc nghiệm:(3đ). Chọn câu trả lời đúng
Câu 1: Cho là dây cung của đường tròn (O;R). Số đo nhỏ là:
A. B. C. D.
Câu 2: Cho tam giác ABC nội tiếp (O), khoảng cách từ O đến cạnh AB, AC, BC lần lượt là OI, OK, OL. Cho biết OI < OL < OK. Cách sắp xếp nào sau đây đúng:
A.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.