kiểm tra chương III hình( hay) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về kiểm tra chương III hình( hay), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD & ĐT TP.VŨNG TÀU
TRƯỜNG THCS DUY TÂN
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III
HÌNH HỌC 8
Thời gian : 45 phút .
ĐỀ 1

I. TRẮC NGHIỆM :
Câu 1: Tỉ số của hai đoạn thẳng có độ dài 10cm và 5dm là:
A. 2 B. C. D. Câu A, B, C đúng.
Câu 2: Cho có EF// BC ( E AB, F AC) ta có kết quả sau đây:
A. B. C. D.Câu A, B đúng.
Câu 3: MN là đường phân giác trong của . Ta có: A. B. C. D. Tất cả các câu trên đều đúng.
Câu 4: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng:
A. Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng với nhau.
B.Tỉ số diện tích của hai tam giác đồng dạng bằng tỉ số đồng dạng.
C. Hai tam giác đồng dạng với nhau thì bằng nhau.
D.Tất cả các câu trên đều đúng.
Câu 5: Cho MNP QRS theo tỉ số k.
Gọi chu vi của MNP là p, chu vi của QRS là p’. Ta có bằng :
A. B. C. D.
Câu 6: Trong hình vẽ dưới đây , tam giác nào đồng dạng với ( viết đúng theo quy ước) là :
A
A. (ABD B. (DBC
C. (ADB D. (CBD
D

C B

II. TỰ LUẬN :
Cho vuông góc tại A với .Vẽ đường cao AM.
a) Chứng minh và .
b) Tính độ dài BC và AM.
c) Phân giác góc ABC cắt AC tại N ,từ C kẻ CF vuông góc với BN. Chứng minh
d) Chứng minh :
e) Tính độ dài BN.

PHÒNG GD & ĐT TP.VŨNG TÀU
TRƯỜNG THCS DUY TÂN
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III
HÌNH HỌC 8
Thời gian : 45 phút .
ĐỀ 2

I. TRẮC NGHIỆM :
Câu 1: Tỉ số của hai đoạn thẳng có độ dài 3dm và 6cm là:
A. 2 B. 5 C. D. Câu A, B, C đúng.
Câu 2: Cho có AB// EF ( A DE, B DF) ta có kết quả sau đây:
A. B. C. D.Câu A, B đúng.
Câu 3: AI là đường phân giác trong của . Ta có: A. B.
C. D. Tất cả các câu trên đều đúng.
Câu 4: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng:
A. Hai tam giác đồng dạng với nhau thì bằng nhau.
B. Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng với nhau.
C. Tỉ số hai đường cao tương ứng của hai tam giác đồng dạng bằng bình phương tỉ số đồng dạng.
D.Tất cả các câu trên đều đúng.
Câu 5: Cho MNP QRS theo tỉ số k.
Gọi diện tích của MNP là S , diện tích của QRS là S’. Ta có bằng :
A. B. C. D.
Câu 6: Nếu và có thì :
A. (ABC (DEF B. (ABC (DFE
C. (ACB (DFE D. (BAC (DFE

II. TỰ LUẬN :
Cho vuông góc tại A với .Vẽ đường cao AE.
a) Chứng minh và .
b) Tính độ dài BC và AE.
c) Phân giác góc ABC cắt AC tại F , từ C kẻ CM vuông góc với BF. Chứng minh
d) Chứng minh :
e) Tính độ dài BF.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.