KIEM TRA CHUONG III HH – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KIEM TRA CHUONG III HH, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày … tháng … năm 2011
TRƯỜNG THCS GIÁ GAI“B”

Họ và tên:……………………
lớp ; ……………
KIỂM TRA
CHƯƠNG III- HÌNH HỌC 8
Thời gian: 45 phút
Giám thị
Mã phách

HH 8………

Điểm
Nhận xét
Điểm phúc tra
Mã đề

H8 01
Giám khảo

Mã phách

HH 8………

I TRẮC NGHIỆM: ( 4 điểm) Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Cho đoạn thẳng AB = 20cm, CD = 30cm. Tỉ số của hai đoạn thẳng AB và CD là:
A. B. C. D.
Câu 2: Cho ABC DEF theo tỉ số đồng dạng là thì DEF ABC theo tỉ số đồng dạng là:
A. B. C. D.

Câu 3: Nếu hai tam giác ABC và DEF có và thì :
A.ABC DEF B. ABC DFE
C.CAB DEF D. CBA DFE
Câu 4: Điền dấu “X” vào ô trống thích hợp
Câu
Đ
S

1. Hai tam giác đồng dạng thì bằng nhau

2. Hai tam giác vuông cân luôn đồng dạng

3. Tỉ số chu vi của hai tam giác đồng dạng bằng bình phương tỉ số đồng dạng

4. Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng

5. Hai tam giác cân có một góc bằng nhau thì đồng dạng

6. Nếu hai tam giác đồng dạng thì tỉ số hai đường cao tương ứng bằng tỉ số hai đường trung tuyến tương ứng

II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 5: (2 điểm)Tìm độ dài x, y trong hình vẽ sau:
Biết DE // BC y

12

Câu 6(4 điểm)Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 12 cm, AC = 16 cm. Vẽ đường cao AH.
a) Chứng minh HBA ABC
b) Tính BC, AH, BH,CH ?

học sinh không làm vào khung này

Bài làm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ngày … tháng … năm 2011
TRƯỜNG THCS GIÁ GAI “B”

Họ và tên:……………………
lớp : ……………
KIỂM TRA
CHƯƠNG III- HÌNH HỌC
Thời gian: 45 phút
Giám thị
Mã phách

HH.8………..

Điểm
Nhận xét
Điểm phúc tra
Mã đề

H8 02
Giám khảo

Mã phách

HH.8………..

I TRẮC NGHIỆM: ( 4 điểm) Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Cho đoạn thẳng AB = 15cm, CD = 20cm. Tỉ số của hai đoạn thẳng AB và CD là:
A. B. C. D.
Câu 2: Cho ABC DEF theo tỉ số đồng dạng là thì DEF ABC theo tỉ số đồng dạng là:
A. B. C. D.

Câu 3: Nếu hai tam giác ABC và DEF có và thì :
A.ABC DEF B. ABC DFE
C.CAB DEF D. CBA DFE
Câu 4: Điền dấu “X” vào ô trống thích hợp
Câu
Đ
S

a. Nếu hai tam giác đồng dạng thì tỉ số hai đường cao tương ứng bằng tỉ số hai đường trung tuyến tương ứng

b. Tỉ số chu vi của hai tam giác đồng dạng bằng bình phương tỉ số đồng dạng

c. Hai tam giác đồng dạng thì bằng nhau

d. Hai tam giác vuông cân luôn đồng dạng

e. Hai tam giác cân có một góc bằng nhau thì đồng dạng

f. Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng

II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 5: Tìm độ dài x,y trong hình vẽ sau:
Biết MN // EF

Câu 6Cho tam giác DEF vuông tại D

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.