kiem tra chuong iii – ds9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về kiem tra chuong iii – ds9, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

trường thcs trưng vương
Họ và tên:……………………………………………………Lớp 9A2

kiểm tra chương Ii
Môn: Đại số 9

Điểm

Lời phê của thầy giáo
ý kiến của phụ huynh

Đề bài
Phần I -Trắc nghiệm (1,5 điểm): Trong mỗi câu sau đây có 4 phương án trả lời A, B, C, D nhưng chỉ có một phương án trả lời đúng. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Nghiệm của phương trình x + 2y = -1 là:
A. (0; 1/2)
B. (2; -1/2)

C. (-1; 1)
D. (1; -1)

Câu 2: Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình
A. (2; -2)
B. (2; 2)
C. (-2; -2)
D. (-2; 2)

Câu 3: Hệ phương trình vô nghiệm khi:
A. m ≠ 2
B. m ≠ -2
C. m ≠ – 4
D. m ≠ 4

Phần II – Tự luận (8,5 điểm): Hãy giải các bài tập sau:
Bài 1 (4,5 điểm): Cho hệ phương trình
1/ Giải hệ phương trình khi m = -1/2;
2/ Tìm m để hệ đã cho có nghiệm (x; y) sao cho y = -2x + 3.
3/ Tìm m để hệ đã cho có nghiệm (x; y) sao cho x.y = 35.

Bài 2 (4 điểm): Theo kế hoạch hai tổ phải làm được 700 sản phẩm. Nhưng do tổ I làm vượt mức kế hoạch 15%, tổ II làm vượt mức kế hoạch 20% nên cả hai tổ làm được 820 sản phẩm. Tính số sản phẩm mà mỗi tổ phải làm theo kế hoạch.

Hướng dẫn chấm
Phần I-Trắc nghiệm : mỗi câu đúng được 0,5 điểm.
Câu
1
2
3

Đáp án
D
B
C

Phần II -Tự luận:
Bài 1:
1/ Giải đúng được nghiệm x = 9/2, y = 5/2 được 2 điểm
2/ + Giải hệ được x = m+5, y = m+3 được 1 điểm
+ Tìm được m = -10/3 được 1 điểm
3/ Tìm được m ( -10; 2 được 0,5 điểm

Bài 2:
+ Chọn ẩn và đặt được điều kiện cho ẩn được 0,5 điểm
+ Lập được hệ được 2 điểm
+ giải đúng hệ tìm được x = 400, y = 300 được 1 điểm
+ kết luận đúng được 0,5 điểm

Hỏi và đáp