kiểm tra chương III đại số lớp 8 có đầy đủMT-ĐA – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về kiểm tra chương III đại số lớp 8 có đầy đủMT-ĐA, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kiểm tra chương III – Đại số lớp 8
mục tiêu bài kiểm tra: Kiểm tra việc tiếp thu kiến thức của HS trong chương III và kĩ năng giải toán của cá em để có sự đánh giá chính xác và có sự điều chỉnh phù hợp trong dạy học tiếp theo
Ma trận đề kiểm tra

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL
Câu
điểm

Pt bậc nhất một ẩn
Nghiệm của pt,
pt tương đương
1.0

1

1.0
1

2

2.0

Pt đưa được về dạng ax+b=0
Pt tích

1.0
1
1.0

1

1.0

1

3
3.0

đkxđ của pt
Pt chứa ẩn ở mẫu
1.0

1

1.5

1

2
2.5

Giải bài toán bằng cách lập pt

2.5
1

1
2.5

2.0

3.0
5.0
10

3. Đề bài
A. phần trắc nghiệm
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau
1.Trong các phương trình sau thì phương trình bậc nhất một ẩn là:
A. – 1 =0 B. (x-1)(x+3)=0 C. -5x+3 =0 D. 0x +5 = 0
2. Phương trình 2x + 1 = -5 có nghiệm là:
A. 2 B. -5 C. 3 D. -3
3. Tập nghiệm của phương trình x(x+3)(x2+1) = 0 là
ABC D
4. ĐKXĐ của phương trình là
A. x ≠ 1;x ≠-3 B.x ≠-1; x ≠ 3 C. x ≠ -1; x ≠ -3 D.x ≠ 1 ; x ≠ 3
B. Phần tự luận(6 điểm)
I . Giải các phương trình sau
1. 5x – 4 =2x + 11
2. 3×2 – 5x = 0
3.
II.Năm nay tuổi bố gấp 10 lần tuổi của Minh. Bố Minh tính rằng sau 24 năm nữa thì tuổi của bố chỉ gấp 2 lần tuổi của Minh. Hỏi năm nay Minh bao nhiêu tuổi

Hướng dẫn chấm
Trắc nghiệm
1
2
3
4

C
D
B
A

Tự luận
x=5 (1.0 điểm)
x=0 ; x =5/3 (1.0 điểm)
1.5 điểm ĐKXĐ : x ≠ 1 và x ≠ -3

– 4

3x = – 9
x = – 3 Không TMĐK (loại )
Vậy pt vô nghiệm
(2.5 điểm)
Gọi tuổi của Minh hiện nay là x ( x N) (0.25)
thì tuổi của bố Minh hiện nay là 10x
sau 24 năm nữa tuổi của Minh là x+24
sau 24 năm nữa tuổi của bố Minh là 10x+24
theo bài ra ta có pt 2(x+24) = 10x+24 (1.0)
……….
8x = 24
x = 3 ( TMĐK) (0.75)
vậy tuổi Minh hiện nay là 3 tuổi (0.5)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.