Kiểm tra chương II ĐS9 (đã trộn đề) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về Kiểm tra chương II ĐS9 (đã trộn đề), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GD & ĐT TỈNH HƯNG YÊN
TRƯỜNG THCS TIÊN LỮ

(Không kể thời gian phát đề)
KIỂM TRA CHƯƠNG II – NĂM HỌC 2015 – 2016
MÔN TOÁN – KHỐI LỚP 9
Thời gian làm bài : 45 phút

Họ và tên học sinh :……………………………………………………… Số báo danh : ……………….

I – PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1: (0.25 điểm) Trong mặt phẳng tọa đọ Oxy, đường thẳng đi qua điểm A(1; 3) và song song với đường thẳng y = -3x + 5 là đồ thị của hàm số:
A. -3x + 3 B. y = -3x + 6 C. y = 6x – 3 D. y = -3x
Câu 2: (0.25 điểm) Hai đường thẳng y = kx + (m – 2) (với k ≠ 0) và y = (2 – k)x + (4 – m) ( với k ≠ 2) sẽ song song với nhau khi:
A. k ≠ 1; m = 3 B. k = 1; m = 3
k = 1; m = 3 C. k ≠ 1; m ≠ 3 D. k = 1; m ≠ 3
Câu 3: (0.25 điểm) Cho đường thẳng y = (2m + 1)x + 5. Góc tạo bởi đường thẳng này và trục Ox là góc tù khi:
A. . B. m = 1 C. . D. .
Câu 4: (0.25 điểm) Hàm số là hàm số bậc nhất khi:
A. m 3
C. m = 3 D. Cả ba câu trên đều sai
Câu 5: (0.25 điểm) Trong mặt phẳng tọa đọ Oxy, đường thẳng đi qua hai điểm O(0; 0) và là đồ thị của hàm số:
A. . B. . C. . D. .
Câu 6: (0.25 điểm) Gọi α là góc tạo bởi đường thẳng và trục Ox. Khi đó tanα bằng:
A. . B. . C. . D. .
Câu 7: (0.25 điểm) Hai đường thẳng y = -kx – m + 2 (với k ≠ 0) và (với k ≠ 2) sẽ trùng nhau khi:
A. . B. m = 5
C. , m=5 D. Cả ba câu trên đều sai
Câu 8: (0.25 điểm) Trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy, đò thị của hàm số và cắt nhau tại M có tọa độ là:
A. (0 ; 2) B. (2 ; 1) C. (0 ; -2) D. (1; 2)
II – PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN
Câu 9: (3 điểm) Cho hàm số bậc nhất y = (m – 1)x + m + 3
a) Tìm điều kiện của m để hàm số trên luôn nghịch biến
b) Tìm giá trị của m để hàm số trên song song với đồ thị hàm số y = -2x + 1
c) Đồ thị hàm số tạo với trục tung và trục hoành một tam giác. Tính diện tích của tam giác đó khi m = 5
Câu 10: (5 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ, cho 3 đường thẳng:
(d1): (d2): -2x + 5 (d3):
a) Tìm a để 3 đường thẳng trên có cùng 1 điểm chung. Tìm tọa đọ điểm đó
b) Hãy vẽ 3 đường thẳng trên
c) Tính góc tạo bởi 3 đường thẳng trên với trục Ox

—— HẾT ——

Hỏi và đáp