kiểm tra chương II- DS 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về kiểm tra chương II- DS 8, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Phạm Hồng Thái Kiểm tra chương II
Lớp 8/…. Môn đại số 8
Họ và tên :……………………………………………………
Phần Trắc nghiệm:(3 điểm)
Hãy chọn đáp án mà em cho là đúng nhất trong các câu sau đây .
Câu 1: Biểu thức nào sau đây là phân thức đại số?
A. B. C. D. Cả A và C.
Câu 2: Rút gọn phân thức ta được kết quả là:
A. x -2 B. x + 2 C. x +2x D. x +4
Câu 3: Mẫu thức chung của là :
A. 3×6 B. 5×3 C. 2×3 D. 4×2
Câu 4: Thực hiện phép tính ta được kết quả là:
A. 1 B. C. D. 0
Câu 5: Cho đẳng thức Đa thức thích hợp trong dấu “…..” là:
A. x2 + 2 B. x – 4 C. x – 2 D. x2 – 2
Câu 6: Điều kiện xác định của phân thức là:
A B. C. và D. Một kết quả khác.
Phần Tự luận (7 điểm)
Bài 1(1,5 điểm): Rút gọn các phân thức sau :

Bài 2(2 điểm): Thực hiện phép tính:

Bài 3(2,5 điểm): Cho biểu thức
Tìm điều kiện xác định của A. (0,75 điểm )
Rút gọn biểu thức A. ( 1 điểm)
Tính giá trị của A khi x = 48. (0,75 điểm)
Bài 4 (1 điểm ) Cho hai số x,y thỏa và Tính giá trị biểu thức
Bài làm :

Hỏi và đáp