Kiem tra chuong II- Dai 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về Kiem tra chuong II- Dai 8, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày dạy: 17/12/2012
Tiết 32 : KIỂM TRA 45 PHÚT
I. Mục tiêu :
– Kiến thức: Kiểm tra kiến thức cơ bản của chương II như: Phân thức đại số, tính chất cơ bản, rút gọn, QĐMT, cộng trừ nhân chia phân thức đại số. Biến đổi biểu thức hữu tỉ.
– Kĩ năng: Vận dụng KT đã học để tính toán và trình bày lời giải.
– Thái độ: GD cho HS ý thức chủ động , tích cực, tự giác, trung thực trong học.
II . CHUẨN BỊ:
– GV: Chuẩn bị sẵn đề kiểm tra ( 2 đề)
– HS: Ôn tập kiến thức chương II.
III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA.
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. Định nghĩa, tính chất cơ bản, rút gọn phân thức, quy đồng mẫu thức nhiều phân thức
Hiểu các định nghĩa phân thức đại số, hai phân thức bằng nhau.
Vận dụng được ĐN
để kiểm tra hai phân thức bằng nhau trong Những hợp đơn giản.
Tìm mẫu thức chung

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5%

1
0,5
5%

2
1
10%

2. Cộng và trừ các phân thức đại số
Viết được phân thức đối của một phân thức.
Vận dụng được các quy tắc để thực hiện phép cộng, trừ phân thức.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5%

1
0,5
5%

3
3
30%

4
4
40%

3. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ

Tìm ĐKXĐ khi biến đổi biểu thức hữu tỉ, tìm giá trị của phân thức, rút gọn phân thức
Tìm x nguyên để giá trị phân thức nguyên

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

2
1
10%
3
2
20%

1
1
10%
6
4
50%

4. Sử dụng hằng đẳng thức để tính giá trị biểu thức

1
1
10%
1
1
10%

Tổng số câu
T.số điểm
Tỉ lệ %
4
2
20%
6
5
50%
5
3
30%

16
10
100%

TRƯỜNG THCS TT CẨM XUYÊN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: ĐẠI SỐ 8 (bài số 2 ) ĐỀ SỐ 1
Họ và tên: ……………………………………………..Lớp:……..

Điểm
Lời phê của Thầy(Cô)

I/ TRẮC NGHIỆM: (3.0 điểm) Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Phân thức xác định khi:
A. x 1; B. x = 1; C. x 0 D. x = 0
Câu 2. Cho đẳng thức . Đa thức A là:
A. B. C. D. .
Câu 3: Phân thức đối của phân thức là:
A. B. C. D.
Câu 4. Kết quả của phép tính là:
A. B. C. 1 D. 0
Câu 5 : Mẫu thức chung của 2 phân thức là:
A. x2 – 4 B. 3( x -2 ) C. 3( x + 2 ) D. 3( x + 2 )(x-2)
Câu 6 : Phân thức được rút gọn là :
A. 6 B. 3 C. 3( x- 2 ) D. 3x
II/ TỰ LUẬN: (7 điểm)
Bài 1. (3 điểm) Thực hiện các phép tính sau:
a) b) c) .
Bài 2. (3 điểm) Cho phân thức
a) Tìm x phân thức A xác . b) Rút gọn phân thức A.
c) Tính giá trị của phân thức A khi . d) Tìm để phân thức A là biểu thức nguyên.
Bài 3. (1 điểm). Cho x + y =

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.