Kiểm tra chuong II dai 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về Kiểm tra chuong II dai 7, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần 19 – Tiết 37 – Ngày soạn 28/12/2012
KIỂM TRA 1 TIẾT
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức : Giúp HS nắm vững quan hệ hai đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch với nhau .HS hiểu được và vẽ được đồ thị hàm số y = ax (a0)
2. Kỹ năng : Vận dụng tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch, tỉ lệ thuận giải một số bài toán liên quan. Biểu diễn được một điểm trên mặt phẳng tọa độ khi biết tọa độ của điểm đó. Xác định điểm thuộc và không thuộc đồ thị hàm số.
3.Thái độ: Rèn tính cẩn thận, chính xác, trung thực, tự giác.
II. Chuẩn bị: GV: Ma trận đề kiểm tra, đề kiểm tra, đáp án, biểu điểm.
HS: Ôn tập theo hướng dẫn.
III. Ma trận đề kiểm tra.
Cấp độ

Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

Thấp
Cao

Đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch
Biết đ/n, tính chất của hai đại lượng TLT, TLN để xác định được hệ số tỉ lệ
Tính được giá trị của một đại lượng khi biết giá trị của một đại lượng tương ứng
Vận dụng được tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch để giải bài toán

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
Câu 1a-b
1,5 điểm
15%
Câu 1c
1,0điểm
10%
Câu 2
2 điểm
20%

4 Câu
4,5 điểm
45%

Hàm số, Mp tọa độ

Xác định được tọa độ của một điểm trên mặt phẳng tọa độ, xác định được một điểm trên MP tọa độ khi biết tọa độ điểm đó
– Tính giá trị của hàm số tại các giá trị của biến

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

Câu 3a-b
2 điểm
20%
Câu 5a
1 điểm
10%

3 Câu
3,0 điểm
30%

Đồ thị hàm số
y = ax( a0)

Tìm được điểm trên đồ thị khi cho trước giá trị của biến số
Vẽ chính xác đồ thị hàm số
y = ax.
– Vận dụng được t/ điểm thuộc đồ thị để xác định được một điểm thuộc hay không thuộc đồ thị của một hàm số

Câu 4b
0,5 điểm
5%
Câu 4a
1 điểm
10%

Câu 5b-c
1 điểm
10%

4Câu
2,5 điểm
25%

Tổng
2 Câu
1,5 điểm
15%
4 Câu
3,5 điểm
35%
3 Câu
4 điểm
40%
1 Câu
1,0 điểm
10%
10 câu
10 điểm
100%

IV.Đề bài
Câu 1: Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, khi x = 5 thì y = 6
Tìm hệ số tỉ lệ a giữa x và y b. Biểu diễn y theo x
c. + Tính y khi x = 15; + Tìm x khi y = 9
Câu 2: Biết độ dài 3 cạnh của một tam giác tỉ lệ với 3, 5, 7 và chu vi của tam giác là 60 cm. Hãy tính độ dài mỗi cạnh của tam giác đó
Câu 3: Cho hình vẽ. a.Viết tọa độ các điểm A,B,C,D,
b. Đánh dấu các điểm F( -3;1), G(0;2) trên mặt phẳng tọa độ

Câu 4: Cho hàm số y = 2x.
Vẽ đồ thị của hàm số trên
Tìm trên đồ thị điểm có hoành độ bằng -1
Câu 5: Cho hàm số y = f(x) = 3×2 – 2 a. Tính f(–1); f(). f(1)
b. Điểm A(1;2) có thuộc đồ thị hàm số không? Vì sao?
c. Điểm B(;-) có thuộc đồ thị hàm số không? Vì sao?
V. Đáp án- HD chấm
Câu 1:
1 điểm a= x . y = 5 . 6 =30
0,5 điểm y =
1 điểm x = 15 suy ra y = 30;15 = 2 0,5 điểm
y = 9 suy ra x = 30 : 9 = 0,5 điểm
Câu 2: Gọi a, b, c là độ dài ba cạnh của tam giác, theo đề bài ta có a + b

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.