KIEM TRA CHUONG II CUC HAY – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về KIEM TRA CHUONG II CUC HAY, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Triệu Trạch. ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT
Lớp:7… Năm học: 2008 – 2009
Họ và tên:……………………… Môn: Đại số 7
_____Điểm_____________________ Lời phê của thầy cô giáo____________________

________________________________________________________________________
Đề:
Câu 1:(3 đ)
a)Viết tọa độ các điểm A, B, C, D, E trong hình vẽ
( hình bên)

b) Vẽ hệ trục tọa độ Oxy và đánh dấu các điểm:
M(-4;-3), N(-2;3), P(0;1), Q(3;2)
Câu 2: (2 đ)
Vẽ đồ thị hàm số y = -3x
Câu 3: (2 đ)
Biết độ dài ba cạnh của một tam giác tỉ lệ với 3; 4; 5.
Tính độ dài mỗi cạnh của tam giác đó biết
cạnh lớn nhất dài hơn cạnh nhỏ nhất là 10cm
Câu 4: (1,5 đ)
Những điểm nào trong các điểm sau đây thuộc đồ thị hàm số y = 2x – 1.
G(2;3), H(-3;-7), K(0;1)
Câu 5: (1,5 đ)
Cho y và x là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng
x
-3
-1
0

y

3

-6
-16

BÀI LÀM

Hỏi và đáp